دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

به طور عمومی ، در واقع پاسداران جامعه از خطر سقوط در ورطه بدعتها هستند. این افراد ، همواره با تکیه بر حربه وعظ ، به اصلاحات اخلاقی در جامعه دست می زنند و با آگاهی دادن عوام به مسائل معاد ، آن ها را از آتش جهنم باز می دارند و به نعمتهای بهشتی مایل می گردانند و البته خود این افراد نیز باید سرمشق علمی و عملی آحاد جامعه باشند.

این دسته از طالبان علم که در جامعه در تأثیر واعظ ، خطیب ، ناصح و طلبه ظاهر می شوند ، باید به حد ضرورت ، از علوم فقه ، حدیث ، تفسیر و کلام ، اطلاعاتی داشته باشند . در صورت امکان و میل جوینده علم می توان از حد عبور کرد و به اقتصاد که همان میانه روی باشد ، دست یازید ، ولی بیش از این که استقصا باشد، مفید فایده نیست (غزالی ، 1357،100).

3-3-2-اقلیتهای دینی

از جهت نظری ، اقلیتهای دینی از نگاه غزالی ، بت پرست و کافرند :

یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان را به استناد قرآن و سنت ، بت پرست می داند. به نظر وی ، کفر براهمه از کفر یهودیان و مسیحیان ، شدیدتر می باشد. زیرا برهمائیان ، اصل نبوت را نفی می کند ، در حالی که یهودیان و مسیحیان اصل نبوت را قبول دارند وفقط به نبوت محمد عقیده ندارند (لائوست ،1357،515).

اما غزالی در اقدام و در بعد سیاسی و اجتماعی ، از تکالیف و حقوق متقابل دولت اسلامی و اقلیتهای تحت حاکمیت آنها ، به ندرت سخن گفته می باشد.

از نادر اظهار نظری که به نحوی ، رایحه سیاسی دارد ، جمله ای می باشد که در ذیل یک نامه طولانی به شاه عصر ، که او را به سیره پدرش ، ملکشاه ارجاع داده و می نویسد :اگر گویند در ولایت تو جهودی هست ، وی را از ولایت بیرون کن ، بگو : در روزگار پدرم کجا بود ؟ زیرا گویند در ولایت وی ، بگو : پس چرا قاعده ای که وی نهاد ، باطل کنم؟

و یا در رساله سرالعالمین و کشف ما فی الدارین ، از لطافت پیامبر شاهدی را نقل می کند : انه کانت تتردالیه امراه یهودیه فنهض لها قائماً فقالت له فی ذلک عایشه رضی الله عنها : اتقوم لامراه یهودیه قائماً ؟ قال هذه کانت تترد الینا فی زمن خدیجه رضی الله عنها و حسن العهد من الایمان (غزالی ، 1363 ، 10-9).

زن یهودی بر پیامبر می گذشت . پیامبر (ص) ، برای او برخاست ، عایشه گفت : آیا برای زن یهودی بلند می شوید ؟ پیامبر گفت : این زن در زمان خدیجه ، به نزد ما آمد و گردید می کرد و عهد را نیکو داشتن ، جزئی از ایمان می باشد .

بهشت نافرمانی کرد و از آن درخت گندم خورد ، حق تعالی زنان را ازهیجده (18) چیز ، عقوبت فرمود کردن :1- حیض 2- دوم زادن 3- جداشدن از مادر و پدر و مرد بیگانه را شوهر کردن 4- به نفاس خویش آلوده شدن 5- آن که مالک تن خویشتن نباشد 6-کمی میراث ؛ 7- طلاق ، که به دست ایشان نگردد ؛ 8-

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>