دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد گردید و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی، دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چیزها در دین خواهند افزود(امام خمینی، 1373، 31).

 

2-7-1-3-حکومت امر حیاتی و بشری

امام خمینی، در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، مانند علت های را این چنین اظهار می کنند، که زیرا حکومت امر ضروری می باشد، خدای حکیم،‌ آفریدگان خویش را بی رهبر و بی سرپرست رها نمی کند، تا به وسیله ی او به مقابله با دشمنان پردازد و درآمد عمومی را میانشان تقسیم کند و … (امام خمینی، 1373، 30).

 

2-7-1-4-ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی

از نظر امام خمینی:اولاً، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی می باشد که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی،‌ هرچه بشر نیاز دارد،‌ فراهم آمده می باشد… ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع، در می یابیم که اجرای آن ها و اقدام به آن ها، مستلزم تشکیل حکومت می باشد و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی اقدام نمود(امام خمینی، 1373، 20-5).

و سپس مدعایشان را با استناد به احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام حقوق و احکام جزایی مدلل نمودند.

 

و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس برای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود،‌ چاره ای نیست غیر از تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه‌ اموری که در کشور جریان می یابد (امام خمینی، 1373، 91).

پس از طرح اجمالی علت های عقلی ضرورت تأسیس حکومت از نگاه امام، اکنون به علت های نقلی در موضوع از نگاه ایشان اشاره می گردد.

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>