دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قرار گرفته اند.[1] علاوه بر استعمار حاکم بر جوامع عربی که موجب نقض حقوق بشر می گردید، فرهنگ داخلی این کشورها نیز برضد حقوق اجتماعی زنان بود. به عنوان مثال یکی از سنت های رایج قبل از ظهور اسلام در بسیاری از کشورها از بین بردن دختران بود که به شکل های مختلف مانند سر بریدن، غرق کردن در آب و پرت کردن از بالای بلندی و قله کوه بود. حتی اگر زنی باردار می گردید، در موقع وضع حمل او را به صحرا می بردند و قبری در کنارش حفر می کردند که پس از زائیدن اگر نوزاد دختر بود بدون شست و شو زنده به گورش نمایند و چه بسا اتفاق می افتاد که مادر همراه نوزاد دختر دوم یا سوم زنده به گور می گردید.[2]بر پایه این تفکر بود که عرب ها برای زن هیچ استقلالی قائل نبودند و حرمت و شرافتی غیر از حرمت و شرافت خانواده برای او نمی شناختند، به زنان ارث نمی دادند، بلکه به ارث برده می شدند. دختران را زنده به گور می نمودند و وقتى براى ایشان خبر مى‏آوردند که دختردار شدند از خشم سیاه مى‏شدند، و از بدى خبرى که آورده شده و از فشار افکار عمومى که آن را بد مى‏پنداشتند، پنهان می گشتند و به فکر فرو مى‏رفتند که آیا نوزاد دختر را نگاه دارند و ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل کنند و یا زنده زنده در خاک پنهانش سازند و این رسم و عادت بعضی از‏ اعراب بود.

شاید بتوان گفت: اولین بارى که این رسم غلط عملى گردید، در واقعه جنگ بنى تمیم با کسراى ایران بود که در آن جنگ عده‏اى از زنان قبیله بنی تمیم، اسیر لشکر کسرى شدند و آنان را به اسیرى به دربار کسرى بردند، در آنجا دختران را به عنوان کنیز نگاه داشتند و پس از مدتى که میان دو طرف صلح بر قرار گردید، بنى تمیم اسیران خود را مطالبه کردند، دربار کسرى بانوان را مخیر کرد که مى‏خواهند به قبیله خود روند و اگر نه در دربار بمانند، عده‏اى از دختران از رفتن به قبیله خویش خوددارى نمودند، مردان قبیله غضبناک شدند و تصمیم گرفتند از این پس اگر دختردار شدند، زنده زنده دفنشان کنند و همین کار را کردند، قبایل دیگر نیز از آن ها یاد گرفتند، کم کم این جریان در همه جا منتشر گردید و دخترکشى باب گردید.[3]

رسم ظالمانه دیگری که در عرب دوران جاهلیت وجود داشت «ظهار» بود؛ مرد زمانی که از همسرش ناراحت می گردید برای اینکه او را در مضیقه و فشار قرار دهد می گفت: انت علیّ کظهر امّی(تو نسبت به من زیرا مادرم هستی)اعراب جاهلی معتقد بودند که به دنبال آن، زن برای همیشه به همسرش حرام می گردید و حتی نمی1-1-2- اطاعت کامل مرد از زن

یکی از شرایطی که در قباله ازدواج مصری ها ثبت می گردید، اطاعت کامل مرد از زن خویش بود و به طور کلی زن در مصر باستان، فرمانروای خانواده بود و مردانی که کار می کردند، مجبور بودند دستمزد خود را[1] – سعداوی نوال، پیشتازان آزادی زنان در بین عرب/ 261 (با اندکی تلخیص)

[2] – محقق محمد باقر، حقوق مدنی زوجین/6

[3] – ابن اثیر اسدالغابه/4/432؛ ابن خلکان وفیات الاعیان/1/165-166

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>