دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-از بین رفتن وظیفه مادری

جنس مؤنث در یونان از آزادی نسبی برخوردار بود. همین موضوع موجب کم اهمیت شمردن وظایف مادری در بین آن ها گردید به طوری که  جلوگیری از بچه دار شدن نمودار برجسته آن عصر گردید. فرزند دختر نیز جایگاهی نداشت و «فقط 1% از خانواده ها در شهرهای یونان قدیم بیش از یک فرزند دختر پرورش می دادند و حتی مردان ثروتمند کودک دختر خود را سرراه می گذاردند. به عنوان نمونه از 70 خانواده یونانی در حدود 200 سال قبل از میلاد، آن ها 118 پسر و فقط 28 دختر داشتند».[1] در این کشور سقط جنین قانونی بود و تنها هنگامی غیرقانونی بود که زن خلاف میل شوهرش مرتکب آن گردد. در حالی بقراط در سوگند نامه پزشکی خود سوگند می خورد که «کسی را زهر نخوراند و داروی سقط جنین به زنان ندهد».[2]

3-2-شهروند محسوب نشدن زنان

تاریخ نویسان آتن قدیم را جایگاه دموکراسی می نامند، زیرا اولین دولتی بود که با استقرار سیستمی به همه شهروندان حق رأی داد. ولی فقط «شش در صد از جمعیت آتن شهروند بودند، زنان و بردگان شهروند محسوب نمی شدند و قانون زنان را نزدیک بردگان به حساب می آورد».[3]

3-3-اعتقاد به ناتوانی عقلی زنان

افلاطون با کمال صراحت مدعی می باشد که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می توانند همان وظایفی را عهده دار شوند که مردان عهده دار می شوند و از همان حقوقی بهره مند گردند،که مردان بهره مند می گردند. همو معتقد می باشد همان طوری که به مردان تعلیمات جنگی داده می گردد به زنان نیز باید داده بیاموزند. آنان از دوران کودکی آموخته بودند که از مردان جدا باشند و تأثیر محصور بودن در خانه را به آسانی تحمل نمایند.بر اثر ممانعت ها و سرکوب مستمر، آن ها هیچ گاه راهی برای بحث ها و تصمیم گیری ها نداشتندو در نتیجه توانایی بحث و گفتگو و حتی اندیشیدن از آنان سلب می گردید. تمام فعالیت ها در سطوح عالی، شامل فعالیت های جسمی وفکری، از امتیازات مردان به حساب می آمد و تمام تعریف ها، تقدیر ها، تمجید ها، احساسات و افتخارات همه به مردان اختصاص داشت. قرن چهارم اوج سرکوب زنان در یونان بود.[4]یونانیان از زمان هومر تا ارسطو(به استثنای دوره افلاطون)، مفهوم ثابت و مطلوبی از اخلاق و فضیلت های انسانی نداشتند تا بتوانند به وسیله آن ها، تعاریفی از موقعیت اجتماعی زن و مرد داشته باشند. مهمترین واژه ستایش آمیز یونانیان واژه arete بود که معنایش فضیلت و تقوی می باشد و آن ها این صفت را[1] -ر.ک: دورانت ویل ، تاریخ تمدن، یونان باستان/2/636

[2] – دورانت ویل،تاریخ تمدن، یونان باستان/2/387

[3] – فرنچ  مارلین،جنگ علیه زنان/81

[4] – آکین سوزان مولر،زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب /17-25 با تلخیص

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>