دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

دادن به مشکلات این جهانی تنظیم شده می باشد ، گفته گردید که میان فقها و امرا ، ارتباط تنگاتنگی هست و تأثیر آنه ا، نظارت بر حکام می باشد (نظارت فقیه ) . هم چنین نقدهای تند غزالی به فقها که در احیاءعلوم الدین آمده ، به کرات مورد اشاره قرار گرفت و به تعبر یکی از نویسندگان :غزالی در عظیم ترین و معتبرترین کتاب خود ، شدیدترین حملات را بر علمایی که آخرت را گذاشته و به دنیا مشغول شده اند ، دارند (لائوست،1354 ، 181).

و نهایتاً ارتباط فقها با حکومت ، به قدری جدی می باشد که از نگاه بعضی ، یکی از ارکان سه گانه خلافت ( در کنار خلیفه و سلطان ) مطرح شده ، و یکی از زوایای مثلث در عصر غزالی اند . و نیز غزالی در جلد دوم المستصفی ،بحث اجتهاد را مطرح ، و آن را به بذل مجتهد و سعی خود را در طلب علم به احکام شریعت تعریف کرده می باشد و برای مجتهد ، دو شرط ذکر کرده می باشد: شرط اول عبارت می باشد از ، احاطه به مدارک شرع وتوانایی تحصیل ظن از ملاحظه مدارک و توانایی ترجیح در هنگام تعارض . شرط دوم عبارت می باشد از ، عدالت . غزالی ، عدالت را برای اقدام دیگران به فتوای مجتهد ، شرط می داند ، نه برای اقدام خود مجتهد به آن چه استنباط کرده می باشد (غزالی ، بی تا‌،‌ج2 ، 350).

   علمای آخرت : امام محمد غزالی ، در مقابل علمای دنیایی ، برای علمای آخرت ، 12 علامت را در احیاءعلوم الدین ، برشمرده می باشد ، که خلاصه این ویژگیها از این قرارند :‌1) عالم آخرت ، به علم خود در طلب دنیا نیست . 2) عالم صالح نباید هیچ چیزی بر زبان آورد ، مگر آن که پیش از آن ، خود اقدام کرده باشد و این اقدام نیز خالص بوده باشد. 3) عالم صالح باید در علومی اهتمام داشته باشد ، که به کار آخرت بیاید و از علومی که جار و جنجال دنیوی دارد ، بپرهیزد.4) عالم صالح باید در امور زندگی و هزینه های لازم از قبیل خوراک ، لباس ،خانه وامثال آن ، اقتصاد و میانه روی را اختیار کند واز تجمل بپرهیزد . 5) عالم صالح باید تا حد امکان ، از سلاطین و امیران دوری گزیند و حتی اگر سلاطین به نزدیک وی آیند ، باید سعی کند مخالطتی پیش نیاد . 6) عالم صالح باید از فتوا دادن تا حد امکان اجتناب کند. فتوا یکی از راههایی می باشد که عالم را به تدریج به جهت دنیا سوق می دهد ، به گونه ای که در نهایت ، وی را تبدیک به اصحاب فتوای سلاطین می کند. 7) عالم صالح باید بیشترین کوشش خود را ، صرف علم باطن و مراقبه دل و شناختن راه آخرت و سلوک آن کند. 8) عالم صالح باید در تقویت یقین ، به غایت قوی باشد ، چرا که سرمایه دین همان یقین می باشد.‌9) شرط مهم آن می باشد که اندوهناک و شکسته وخاموش و چشم در پیش انداخته باشد و از ترس ، در هیأت و جامه و سیرت و حرکت و سکون و خاموشی و گویای وی ظاهر گردد ، 10) عالم باید بیشترین بحث3-3-1-2-وعاظ

    غزالی ، رسالت وعاظ را اصلاح بواطن عوام می داند. مقصود از عوام ، توده مردم هستند که فهمشان در حدی نیست که سخن خواص و ظرایف و نکات باریک در راه دین را دریابند. واعظان ومبلغان و طالبان علم

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>