دانلود پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

بخش اول

زمینه های تاریخی جهان و خاستگاه جغرافیایی پیدایش فمینیسم‏‏

مقدمه:

در دوره مدرنیته هویت جنسی دچار بحران گردید و تأثیر های مردانه در جامعه پر اهمیت جلوه نمود. همانطور که گذشت در این دوران ارجحیت با فعالیت ها و خدماتی در جامعه بود که آثار و نتایج آن ظهور بیشتری داشت مانند کارهای فنی و حرفه ای سخت که لازمه پیشرفت و توسعه تلقی می گردید و مردان در این زمینه به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یافتند و زنان که قادر به ارائه چنین نقشی نبودند، به عنوان موجوداتی نگریسته شدند که توان و حق برابری و رقابت با مردان را ندارند.

زنان به دنیای غیر عقلانی و ثانویه تعلق گرفتند[1]و فرهنگ و دانش، زن بودن را مانع علم آموزی تلقی نمود و دنیایی بدون او را به تصویر کشید.

عقیده به برتری مردان از لحاظ جنسی، فعالیت های جسمی، کسب علوم و انجام پژوهش ها و تولید درآمد و در مقابل نگاه حقارت آمیز به زنان و عدم توانمندی آن ها در عرصه های مختلف، زمینه تولید خشونت علیه آن ها را فراهم ساخت و در پی آن در سال 1950 به بعد، فضای درون مدرنیسم حاکم بر اروپای شمالی و مرکزی، جریاناتی جهت نفی خشونت علیه زنان، اعاده حقوق برابر و عادلانه برای زنان و احیای تأثیر های لازم اکنون به سختی می توان نقطه ای از جهان عرب را نشان داد که تحت تأثیر استعمار نباشد. این سرزمین ها با وجود استقلال ظاهری در حال حاضر، در حقیقت تحت سلطه جدیدی از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی[1] -موسوی معصومه، تاریخچه مختصر تکوین نظریه های فمنیستی / 10

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>