دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

کشیها که مستلزم تصرف در منزلی می باشد، یا حریم آن می باشد، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا… و صدها امثال آن،‌ که از اختیارات دولت می باشد … خارج می باشد(امام خمینی، بی تا، ج20، 452-451).

2-5-2-2-2-مدافعین دخالت مجتهدین جامع الشرایط در سیاست

     امام از دیدگاهی که دخالت در سیاست را به مجتهدان جامع الشرایط منحصر می کردند، به توطئه تعبیر کرده و اعلام داشتند: این معنی دارد که مثلاً یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یکصدتا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم،‌ این ها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار. این یک توطئه ای می باشد … دانشگاهی ها بدانند این را، که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش بایستی دخالت کند،‌ یک دانشجوی جوان هم بایستی در سرنوشت خودش دخالت کند… نه این که این می خواهد مجتهد را داخل کند، این می خواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد… این شیطنت را خنثی کنید (امام خمینی، بی تا، ج18، 369-367).

2-6-ماهیت و خصوصیات حکومت اسلامی

در اظهار ماهیت حکومت اسلامی، شاید مقایسه انواع حکومت ها در قیاس با حکومت اسلامی، نیز به شفافیت موضوع کمک کند. امام در کتاب ولایت فقیه معتقد می باشد: حکومت اسلامی، هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. مثلاً‌ استبدادی نیست که رئیس دولت،‌ مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کرده می باشد… اصولاً قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این طور می باشد که قانونگذاری،‌ به تنهایی فایده ندارد، قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند … به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوه‌ مجریه هم قرار داده می باشد، اما امر، متصدی قوه‌ مجریه هم هست(امام خمینی، 1373، 17).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ابتلاء و تزکیه اخلاقی

2-7-1-2-ضرورت استمرار اجرای احکام

بدیهی می باشد ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد.

امام خمینی، رمز ضرورت استمرار دین را جلوگیری از فرسودگی آن می داند. چنان چه معتقد بودند که:اگر برای آنان امام برپانگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی