دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

کارهای حاشیه ای مانند شکار، ماهیگیری، کاشت سبزیجات، دامداری گله های کوچک، تولید خانگی صنایع دستی و خیاطی به عنوان کارهای فرعی بپردازند و مصارف خود را تأمین کرده و سودی حاصل نمایند. به علت وابستگی و ارتباط کارهای فرعی با امور خانگی، این فعالیت ها‌در جایگاه وظایف زنان قرار گرفت اما  علی رغم اهمیت امور فرعی در تأمین مواد غذایی خانواده و نیز تولید درآمد اندک، فعالیت اقتصادی زنان توسط دیگران وحتی خود زنان، به رسمیت شناخته نشد. تا در سال 1978،کارهای فرعی خانگی و فروش تولیدات آنان در بازار آزاد، مورد تأکید قرار گرفت و موجب تنوع اقتصاد روستایی مورد حمایت و توسعه قرار گرفت و در دهه 1980 و دهه 1990، پتانسیل امور فرعی خانگی در بهبود رشد اقتصاد محلی، به رسمیت شناخته گردید و در سالهای 1984 واژه « امور فرعی خانگی» تا حد زیادی در رسانه ها توسط واژه «‌اقتصاد حیاط خلوت» جایگزین گشت، تا علاوه بر تأکید بر مکان این گونه فعالیت ها، دلالت بر اهمیت آن در تولید جزئی از اقتصاد دولت را داشته باشد. این مشاغل که نیازمند سرمایه گذاری نبود و محدودیت زمان و مکان نداشت و در هر جا و هر موقع انجام کار حیاط خلوتی امکان پذیر بود و با مسئولیت های خانگی زنان تطابق داشت، موجب تولید محصولاتی با قیمت و نرخ پایین گردید و رده ای از مشاغل فرعی را در دولت در برگرفت و اهمیت تأثیر زنان در تولیدات خانگی را مشخص نمود گرچه سال ها به این امر توجهی نشده بود. ناگفته نماندکه سودجویی بعضی از سرمایه گذاران موجب گردید در آمد زنان در «اقتصاد حیاط خلوت» به عنوان درآمد ثانویه محسوب گردد و با پایین نگه داشتن کارمزد کارگران زن، سوددهی خود را به حداکثر برسانند.[1]

2-2-5-درخواست مشارکت سیاسی

جنبشهای زنان که از دیر باز با عناوین مختلف در این کشور وجود داشته، از یک سو بیانگر «آگاهی» آنان نسبت به حقوق تضییع شده شان طی سالیان حکومت ملوک الطوایفی می باشد و از سوی دیگر، مبین تقاضای زنان یونانی در ادب، علم، فلسفه و هنر سهم متقابل داشتند. به عنوان مثال فعالانه در امور فرهنگی زمان شرکت     می جستند و ادبیات نیز به آن ها توجه داشت. اما در غالب اوقات این علوم راه را به انحراف می پیمودند و بیشتر به زیبایی ظاهری زنان بجای جذابیت باطنی و مادری شان اهمیت می دادند و بدین خاطر که علم توسط مردان پیشرفت می نمود، موقعیت بانوان را به گونه ای ترسیم می نمودند که می خواستند و در عین حال بدون در نظر داشتن نیازها و فطرت زن و در نظر گرفتن حقوق واقعی آن ها پایه ریزی می گردیدند. زنان نیز در مبارزه با این نوع توجه گاه به افراط می افتادند و بدنبال دست یابی به موقعیت بهتر وکسب جایگاه برابر با مردان که در جامعه دارای ارزش خاصی بود، فطرت خود را نادیده می گرفتند و خود موجبات تنزل جایگاهشان را فراهم می آوردند. در این قسمت به اختصار به موقعیت زنان در جامعه یونانی اشاره می گردد:

[1] –  ر.ک: شاد لو شیده، سیمای زنان در جهان چین/ 111- 121

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>