دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   در عصر غزالی نیز ، این متفکر اهل سنت ، وظیفه خود را دفاع از خلافت عباسی و خلفای زمان می داند و در توجیه حکومت آن ها و رد مخالفین آن ها ، کتاب فضائح الباطنیه را می نویسد ، که به نام خلیفه وقت ، مستظهر ، به المستظهری نیز شهرت دارد. در این اثر ، علاوه بر مباحث نظری به صورت مصداقی ، از خلیفه زمانش دفاع می کند ؛ مثلاً پس از بحث صفات خلیفه – که تفصیل آن گذشت – در پایان آن فصل می نویسد :

ان الامام الحث المستظهر بالله هو المتعین الخلافه الله فما اجدر هذه النعمه ان تقابل بالشکر … و علی الجمله فشکر هذه النعمته الا یرضی امیرالمؤمنین ان یکون له علی وجه الارض عبد اعز و اکرم من امیرالمؤمنین . فهذا هوالشکر الموازی لهذه النعمه (غزالی ، 1382هـ . ق،194).

همان امام برحق ، مستظهر بالله می باشد که او برای خلافت الهی تعیین شده می باشد. چقدر این نعمت شایسته سپاس می باشد . و اختصار شکر این نعمتی که امیرالمؤمنین راضی نیست بر روی زمین بنده ای از او عبادت کننده تر و شکرگزارتر برای خدا باشد. چنانچه همانا خداوند راضی نیست که بر روی زمین ، بنده ای بیشتر از امیرالمؤمنین مورد اعزاز و اکرام باشد واین شکر، معادلی می باشد برای این نعمت .

 

3-2-2- سلاطین

از مصادیق حکام که می توانند از نگاه غزالی مشروعیت نیز داشته باشند ، سلاطین اند. بهترین اثری که چگونگی نگاه غزالی را به سلاطین می رساند ، نصیحه الملوک می باشد که در بین این که آیا برای محمد بن ملکشاه نوشته شده یا سلطان سنجر ، مورد اختلاف محققان می باشد. در حالی که در بخش اول این اثر ، ضمن بیان اصول اعتقادی پادشاهان ، برای رعایت اصول عدل وانصاف رعیت از سوی پادشاهان ، توصیه های ده گانه دارد ، که در بخش های سابق مطرح گردید ، در بخش دوم تأکید و تمرکز بر اهمیت و تأثیر پادشاهان و ملوک دارد و حتی سخنی از سایه بودن سلاطین بر روی زمین می آورد (غزالی ،13،1361).

3-3-    مراد از مردم و طبقات آن

   سابقاًٌ اشاره گردید که اندیشه سیاسی غزالی ، در گفتمان و پارادایم سنتی تحلیل پذیر می باشد . از نتایج پذیرش این مبنا آن می باشد که در بحث مردم و طبقات آن ها ، نباید انتظار داشت که غزالی بر اساس مفهوم طبقه اجتماعی و یا شأن اجتماعی ، به دسته بندی آحاد جامعه پرداخته باشد ، زیرا که بحث از طبقات اجتماعی و تأثیر آن ها در قدرت و خصوصاً ارتباط طبقات حاکم3-3-1-1-فقها

    اینان مددکار حکام بوده و وظیفه آن ها ، اصلاح ظواهر خواص و عوام می باشد. در بخشهای پیشین ، دلیل نیاز به فقه و فقها ، که ضرورت اجتماعی بود ، و نگاه غزالی به این علم ، که علم دنیایی می باشد و برای سامان

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>