دانلود تحقیق با موضوع مستخدمی

2- مقام اداری مافوق صلاحیتدار، اختیار مطلق دارد که با استعفاء موافقت کند یا آن را نپذیرد. مقام اداری صالح باید مصلحت اداره را در این امر منظور دارد. در عین حال باید توجه شود که مستخدم دولت بودن یک امتیاز است وقتی مستخدم استعفاء میدهد به این معنی است که نمیخواهد از این امتیاز بهرهمند گردد. اصل آزادی انتخاب مشاغل و مصلحت اندیشی و آزادی در ادامه یا عدم ادامه شغل ایجاب میکند که مقام صالح نخواهد که بالاجبار مستخدم را نگهدارد. کسی که بدون علاقه به کار ادامه دهد، معمولاً کار او مفید نیست و مصلحت اداره هم ایجاب میکند در مقابل اصرار در استعفاء مقاومت بدون دلیل صورت نگیرد. از طرف دیگر نیز مقام اداری نباید از شرایط پیش آمده برای مستخدم که او را به استعفاء رسانده غافل باشد. اگر در مجموع کارمند مطلوبی نیست، یا اگر سازمان در وضعی است که بدون شخص مستعفی هم کاری معوق نمیماند و در واقع مؤثر نیست، مقام تصمیم گیر بایستی استعفاء را بپذیرد. (مدنی، پیشین: 231)


3- تاریخ استعفاء، تاریخ قبولی یعنی صدور ابلاغ موافقت با استعفاء است و از جهت حقوقی، استعفاء پیشنهاد است. بنابراین کارمند باید تا زمان ابلاغ رسمی حکم قبول استعفاء وظایف و تکالیف مربوط به شغل را کماکان ادامه دهد، هیچ مستخدمی نمیتواند استعفایش را تسلیم کند و از محل خدمت خارج شود. درخواست استعفای مستخدم تا زمانی که پذیرفته نشده فاقد اثر قانونی است. قابل ذکر است که در صورت عدم قبول استعفاء توسط اداره، مستخدم میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند تا دیوان با بررسی دلایل اداره حکم متقضی صادر نماید.
4-استعفای مورد نظر در این گفتار، استعفای از خدمت است نه استعفای از شغل، استعفای از شغل در واقع استعفاء نیست بلکه پیشنهاد تغییر پست است. انتقال از محلی به محل دیگر است، عوض کردن نوع کار است، گاهی ممکن است استعفاء از شغل عنوان تمرد را پیدا کند. به طور نمونه شخصی تازه استخدام شده که در شهرستان دماوند در فلان اداره خدمت نماید، به محل کار خود نمیرود و از کاری که به او ارجاع شده استعفاء میدهد و اعلام میدارد، علاقهمند است در تهران کار کند و دماوند نمیروم. بسیاری موارد به هنگام انتقال مستخدمین پیش میآید که مستخدم کار جدید را در سطح پایین تر از قبلی تلقی میکند، همکاران را مناسب خود نمیداند، اطلاعات کافی در مورد کار جدید ندارد و از شغل استعفاء میدهد. در چنین مواردی مقام صالح اداری اگر تشخیص دهد استعفاء از شغل است و دلایل طرف هم موجه نیست ممکن است عمل او را در صورت اصرار و ادامه، تمرد از خدمت محسوب نماید و برای تعقیب انتظامی اقدام کند. زیرا مستخدمی که با رعایت شرایط قانونی به خدمتی مأمور میشود در صورتی که از قبول آن و یا از ادامه خدمت در آن شغل بدون عذر موجه خودداری نماید، مستحق کیفر انضباطی است. ( ابوالحمد، پیشین: 292)
بند دوم: آثار استعفاء
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


1-خاتمه خدمت:
در نتیجه قبول استعفاء مستخدم از خدمت دولت خارج میگردد و ارتباط مستخدم مستعفی با اداره قطع گردیده و دیگر تعلقی به اداره ندارد.
2-اشتغال مجدد:
مستخدمی که با استعفاء از ادامه خدمت صرفنظر نموده، منعی برای استخدام مجدد وی در همان اداره یا سایر سازمان وجود ندارد. هرگاه مستخدم مستعفی داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق یا گروه پائینتر باشد وزارتخانه یا موسسات دولتی استخدام کننده میتواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایشی معاف دارد. هرگاه مستخدم مستعفی داوطلب خدمتی در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد، استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسات دولتی استخدام کننده میتواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد. ( موسی زاده، 1391: 213) برای ورود مجدد به خدمت در سایر سازمانها تجدید استخدام لازم است.
3-مستمری و پاداش پایان خدمت:
کارمند مستعفی استحقاق دریافت کلیه مطالبات خ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *