– دانلود بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

3

چستر فیلد(1694)یا ارل فرزانه، که نامش در زمره برجسته ترین استادن نثر انگلیسی و در شمار خردمندان، جای دارد، فردی جهانگرد می باشد، که پس از بازگشت به انگلستان به سمت پرده داری خوابگاه پرینس آو ویلز(جورج دوم)گماشته گردید و یازده سال، نماینده حزب ویگ در مجلس عوام بود. وی در 1728 به سفارت انگلستان در لاهه رسید و در این مقام چنان شایستگی از خود نشان داد که وی را به مرتبه شهسوار گروه زانوبند و ریاست تشریفات تاجگذاری ارتقاء دادند. همو در نامه هایی که برای فرزندش به جای گذاشته، زنان را کودکانی با اندام درشت می داندکه با یاوه گویی مردان را سرگرم می سازند و نمی توانند درست بیندیشند و از عقل و منطق پیروی کنند. سپس سفارش می نماید «که مرد هوشمند بایستی آنان را ناچیز تلقی نماید و به آنان زیرا بازیچه بنگرد اما در مسائل جدی و با اهمیت با آنان مشورت نکند و به آن ها اعتمادی نداشته باشد».[1]

4-6-بهره گیری جنسی از زنان

در انگلستان، در قرن هیجدهم ارتباط جنسی قبل از زناشویی در میان زنان آن روزگار رواج داشت. فحشا به قدری دامنگیر گشته بود که مانند آن را جهان تا قبل از زمان آن به خود ندیده بود. «تعداد روسپیان لندن به 50000 نفر برآورد شده بود. بخش اعظمی از مردم لندن، بی آن که از لحاظ قانونی ازدواج کرده باشند، با هم می زیستند».[2]

در قرن هفدهم جامعه‏ی بورژوازی فرانسه، تأثیر زنان‏ را به خانه محدود نمود و حاکمیت مرد در نظام پدر سالاری از طرف جامعه پذیرفته گردید. در مقابل محدودیت جنس مؤنث و حاکمیت جنس مذکر،‏ مقاومت‏هایی از جانب زنان صورت گرفت و جنبش هایی ایجاد گردید. آن چه موجب اعتراض‏زنان به نظام فرانسه گردید، را می توان به طور مختصر نام برد، که عبارتند از:

5-1-بی توجهی به جایگاه زن به عنوان بشر و عضوی از جامعه

زنان در انگلیس جایگاه اجتماعی نداشتند و همردیف کودکان محسوب می شدند«در سال 1417 که شهر«روان» فرانسه در محاصره انگلیس قرار گرفته بود. اهالی شهر در مضیقه غذایی بودند و در این هنگام آغاز آذوقه و سپس اسبان و سگان و گربه هایشان را خوردند؛ و برای صرفه جویی در مواد غذایی، زنان و کودکان و پیرمردان را از شهر بیرون افکندند. آورگان نیز کوشیدند تا از میان صفوف لشگریان انگلیسی راه عبوری بیابند، لیکن موفق نشدند وگرسنه و بی پناه میان دوستان و دشمنانشان باقی ماندند و جان سپردند. در آن محاصره 50000 فرانسوی از دنیا رفتند».[3][1] – دورانت ویل ، تاریخ تمدن، عصر لویی چهاردهم/9/94-99

[2] – ر.ک: دورانت ویل، تاریخ تمدن، عصر ولتر/9/71

[3]– دورانت ویل، تاریخ تمدن، اصلاح دینی /6/85

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>