دانلود : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

در مرتبه ضروری ودر مرتبه حاجی و مصلحتی که به مرتبه تحسینی و آرایشی باز می گردد.               سپس غزالی توضیح می دهد که اصول و اهداف پنجگانه مصلحت ، یعنی حفظ دین ، عقل ، جان ، نسل و مال ، در رتبه ضروریات واقع گردد ، پس آن قوی ترین مراتب در مصالح می باشد. به عبارت دیگر ، مقدار و مرتبه ای از مصلحت در هریک از امور پنجگانه فوق ،که حفظ و نگهداری آن امور را از تباهی و نابودی فراهم می آورد ، مصلحت ضروری آن امور می باشد . مانند حفظ اصل دین یا نگهداری نسل بشر از تباهی و نابودی . مصلحت حاجی مرتبه ای می باشد که گرچه بدون آن ، امور فوق نابود نمی شوند ، ولی با سختی و تنگی همراه هستند . مثلا          ً مصلحت حاجی دین ، در این می باشد که علاوه بر حفظ اصل آن ، به طور معمول و عادی نیز به حیات خود در قلب مردم و در برپایی مراسم دینی و مانند آن ، ادامه دهد. مصلحت تحسینی یا تزیینی ، مرتبه کمال و غایت مطلوب مصالح می باشد . مثلاً ، با وجود حفظ اصل دین و رواج آن ، توسعه و ترویج کمی و کیفی آن نیز جود داشته باشد (غزالی ، بی تا، 287).

2-5-دیدگاههای سیاسی امام خمینی

2-5-1-تعریف مفهوم و جایگاه واژه ی سیاست در اندیشه ی امام خمینی

امام خمینی در یکی از سخنرانی ها می گویند:

مگر سیاست چی می باشد؟ روابط مابین حاکم و ملت،‌ روابط مابین حاکم با سایر حکومت ها –عرض می کنم که – جلوگیری از مفاسدی که هست، همه ی این ها سیاساتی می باشد که هست. احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادیش می باشد. (امام خمینی، بی تا، ج3، 227).

امام، دلیل ارتباط دین و سیاست را به سیره ی پیامبر بازگردانده و بر این باور بودند که:

رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته می باشد. رسول الله-صلی الله علیه و آله و سلم- تشکیل حکومت داده می باشد. تشکیل مراکز سیاست داده می باشد(امام خمینی،‌بی تا،‌ج7، 204).

2-5-2- موضع امام در مقابل هشت گروه درمورد ی ارتباط دین و سیاست

در موضوع ارتباط دین و سیاست،‌ هشت گروه در مقابل امام قرار می گرفتند، که ایشان به صراحت علیه آن ها اعلام موضع نمودند. این هشت گروه،‌ در یک تقسیم بندی، به دو دسته کلی منقسم می شوند:

  • آن ها که نافی رابطه‌ دین و سیاست هستند؛

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>