خرید و دانلود پایان نامه نظام حقوقی اسلام

5) اسلام پاسخ مثبت به ندای هر انسان را –فارغ از دین، تابعیت و اقامتگاه- لازم دانسته و آن را شرط مسلمانی می داند. وقتی رسیدگی به کافری و خارج از قلمرو دولت اسلامی، شرط مسلمانی تلقی شود، به طریق اولی رسیدگی به بیگانگان مستامن و مقیم دارالاسلام لازم خواهد بود .
6) در روایتی آمده است که قبل از فتح مکه و در شرایطی که مکه دارالکفر بود و خارج ازقلمرو دولت اسلامی پیامبر قرار داشت قحطی سختی فقرای مکه را تحت فشار قرار داد. پیامبر اکرم پانصد هزار دینار رابه سوی مکه و ابی سفیان و ابی صفوان که در مکه بودند، فرستاد تا آن رابین فقرای مکه که در آن زمان مشرک و بیگانه غیرمستامن بودند تقسیم کنند و آنان نیز پذیرفتند . براساس این روایت رسیدگی به فقرا و نیازمندان بیگانگان مستامن که میهمان دولت اسلامی اند و به عبارت دیگر تامین اجتماعی آنان به طریق اولی ثابت خواهد بود .
د: آزادی عقیده و رفتار مذهبی
با آن که دولت و حکومت اسلامی، حکومتی دینی و مبتنی بر اسلام است ولی در عین حال بیگانگانی که پیرو سایر ادیان هستند نیز فی الجمله از حق و آزادی «داشتن عقیده و رفتار مذهبی » برخوردارند، البته باید گفت که دولت اسلامی آزادی رفتار دینی و مذهبی را تا آنجا محترم می شمرد و اجازه می دهد که با اساس و کیان دولت اسلامی و ارزش هاو مقدسات جامعه سیاسی اسلام و مسلمانان و اصول انسانیت در تعارض نباشد.
پس از بیان مقدمات فوق، اینکه باید نسبت به حقوق و حدود آزادی رفتار مذهبی و دینی بیگانگان و پناهندگان در دارالاسلام، متذکر شد که از این جهت بین پناهنده کتابی و پناهنده غیرکتابی، تفاوت وجود دارد؛ چرا که موارد تعارض و برخورد آزادی رفتار مذهبی پناهنده غیرکتابی با اخلاق حسنه و نظم عمومی دولت و جامعه اسلامی، بیش از پناهنده کتابی است، پناهنده کتابی، علی القاعده از همان حقوق و حدودی برخوردار است که اهل ذمه؛ یعنی اتباع غیرمسلمان دولت اسلامی برخوردارند.


اما پناهنده غیرکتابی، منطقا در رفتار مذهبی خویش با محدودیت های بیشتری مواجه است زیرافلسفه پیدایش اسلام و تاسیس دولت اسلامی گسترش توحید ناب و از بین بردن شرک است و طبعا رفتار مذهبی مشرکانه با این فلسفه از بنیاد ناسازگار است برخلاف رفتار مذهبی اهل کتاب که اساس آن بر توحید استوار است. هرچند در عمل دچار تحریف و انحراف شده باشد.
به هر حال معابد، اهل کتاب، چه خودی و چه بیگانه (مستامن) از احترام برخوردار است و آنان حق دارند در درون معابد خود به اقامه شعائر و برپایی مراسم دینی خویش بپردازند، اما نسبت به برپایی مراسم دینی در خارج از معابد خود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی به طور مطلق آن را ممنوع اعلام کرده اند و برخی در صورتی آن را ممنوع می دانند که منطقه آنان از روستاها و یا شهرهای مسلمان نشین دولت اسلامی باشد، اما اگر از مناطقی باشد که اکثریت جمعیت آن را اهل کتاب تشکیل می دهند انجام مراسم مذهبی را در خارج از معبد مجاز می دانند. برخی هم مساله را به طور کلی، چه در شهرهای مسلمان نشین و چه غیر آن به صلاحدید دولت اسلامی واگذار کرده اند، به گونه ای که اگر آزادی عمل آنان موجب فتنه یا ضرری بر مسلمین باشد آن را ممنوع و گرنه مجاز می دانند .
از دیگر موارد محدودیت رفتار مذهبی بیگانه اهل کتاب که در بسیاری از متون فقهی به آن اشاره شده است، یکی اظهار عقاید کفرآمیز و دیگر تبلیغ بیرونی آیین خود به منظور گروانیدن مسلمانان به آن آیین است . مورد دیگر، نکاح با محارم است؛ چرا که با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه اسلامی ناسازگار است .
هـ: آزادی اندیشه، بیان، آموزش و تشکیل اجتماعات
اصولا پناهندگان از حق و آزادی اندیشه، بیان، آموزش و تشکیل اجتماعات برخوردارند و البته منطقا این آزادی ها همانطور که قبلا متذکر شدیم، مطلق نیست و به عدم تعارض آن با اخلاق حسنه و نظم عمومی مشروط می گردد؛ چنان که این محدودیت ها برای اتباع دولت اسلامی نیز وجود دارد .
بنابراین منطق تحدید این نوع از آزادی ها به طور یکسان نسبت به خودی و بیگانه در دارالاسلام وجود دارد و تفاوت تنها در کمیت و کیفیت مظاهر و مصادیق این منطق است؛ زیرا مثلا بیان و اظهار عقیده دینی توسط یک مسلمان معتقد، علی الاصول به هیچ وجه با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه و دولت اسلامی در تعارض نیست، اما چه بسا همین اظهار عقیده دینی توسط یک بیگانه یا پناهنده به خصوص اگر از غیر کتابی باشد ممکن است تبلیغ بر ضد اسلام، فتنه در عقاید مسلمانان، دعوت به ارتداد و امثال آن محسوب بشود و در نتیجه ممنوع اعلام گردد اما اگر این بیان و اظهار عقیده یا آموزش و تعلیم در محدوده داخلی جمعیت بیگانگان هم کیش باشد، به گونه ای که لطمه ای به جامعه اسلامی وارد نسازد ممنوعیتی نخواهد داشت.
بنابراین آموزش عقاید و احکام دینی به هم مسلکان یا تشکیل اجتماعاتی بدین منظور برای آنان آزاد است. تنها استثنایی که ممکن است در اینجا وجود داشته باشد، ممنوعیت ایجاد گرایش خاص دینی خود، در فرزندان است . فلسفه این محدودیت و ممنوعیت منطقی و عقلایی است؛ زیرا دولت اسلامی که دولتی دینی و متعهد است و وظیفه تبلیغ و هدایت مردم را به سوی آیین حق (اسلام) بر عهده دارد برای حفظ آزادی بیشتر افراد برای انتخاب دین در هنگام بلوغ و کمال، می خواهد که فرد از دوران کودکی آزاد باشد تابدون هیچ گونه اکراهی، حتی غیرمستقیم و تنها براساس عقد و منطق و برهان، دست به انتخاب دین بزند، بدین جهت همان طور که خود عقیده اسلامی را بر آنان تحمیل نمی کند از تحمیل عقیده غیراسلامی بر افراد در ایام کودکی جلوگیری می کند، اما در فراسوی مسائل عقیدتی و دینی که از ثبات حقانیت و ارزشی همچون دین، برخوردار نیست این آزادی ها جلوه بیشتر و محدودیت کمتری پیدا می کند. برای مثال، اظهار نظر درباره مسائل اقتصادی جامعه، تشکیل اجتماعاتی برای اعتراض به دولت متبوع خود یا به منظور احقاق حق خویش و امثال آن، اساسا آزاد و بلامانع است و با حفظ رعایت ضوابط قانونی می توانند از این حق و آزادی استفاده کنند.
و: حق کسب تابعیت و شهروندی دولت اسلامی
بیگانگان مستامن و مقیم دارالاسلام همانند بیگانگان خارجی و غیرمستامن از حق کسب تابعیت و شهروندی دولت اسلامی برخوردارند و دولت اسلامی وظیفه دارد که به درخواست آنان، پاسخ مثبت دهد و با انعقاد پیمانی تابعیت دولت اسلامی را به آنان اعطا کند. حتی هرگاه بیگانه ای برای تحقیق و شنیدن پیام اسلام، تقاضای امان و ورود به دارالاسلام را داشته باشد، پذیرش تقاضای او بر آحاد مسلمین یا دولت اسلامی واجب است و بدین صورت بیگانه حتی قبل از انعقاد قرارداد امان در مورد ورود به دارالاسلام و اقامت در آن دارای حق و دولت اسلامی دارای تکلیف است، البته استیفای این حق از رهگذر عقد امان میسر می گردد.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی
الف: حق مالکیت و مصونیت مالی
احترام به مالکیت، حق تملیک و تملک و مصونیت مالی مستامن و وظیفه حمایتی دولت اسلامی نسبت به اموال بیگانگان از اصول مسلم نظام حقوق اسلام و مورد اتفاق نظر تمام فقهای اسلام است. این اصل آن قدر مسلم است که نیازی به ذکر آن درعقد مهادنه یا امان نیست و بیگانه به تبع امانی که برای شخص خویش می گیرد، خود به خود اموال خویش را نیز در امان و مصوینت قرار می دهد .
تنها ابوحنیفه – آن هم فقط نسبت به یک مورد- سخنی بر خلاف گفته و اظهار داشته است که بیگانه ای که: «در میدان جنگ امان می گیرد، چون فقط برای نجات جان خویش اقدام به گرفتن امان کرده است بنابراین اموال و خانواده اش مشمول امان نخواهد شد .»
جلوه های عالی احترام به مالکی پناهنده را درنظام حقوقی اسلام در موارد ذیل به خوبی می توان مشاهده کرد:
مورد اول استمرار مصونیت مالی بیگانه و پناهنده پس از پایان یافتن مصونیت شخصی او است. توضیح آن که از یک سو هرچند امان مالی عمدتا به تبع امان شخصی خود به خود حاصل می شود و در پیدایش تابعی از امان شخصی است، اما در استمرار نیازمند امان شخصی نیست. به تصریح تقریبا همه فقیهان اگر مستامن با نقض قرارداد به امان خویش پیابان دهد، امان مالی او همچنان به قوت خود باقی است .
از سوی دیگر اگرچه منطقا موضوع این امان، مصونیت تبعی- و نه استقلالی- آن دسته از اموالی است که در دارالاسلام واقع شده باشد اما در عین حال به نظر برخی، اختصاصی به آن ندارد و بعضا و به خصوص در زمانی که طرف مسلمان درعقد امان، دولت اسلامی باشد، شامل اموال واقع در دارالحرب نیز می شود . در این زمینه، هرچند دولت اسلامی به لحاظ واقع نبودن مال در کشور اسلامی، تعهدی به حمایت از اموال بیگانه ندارد اما آن دسته از اتباع دولت اسلامی چه مسلمان و چه ذمی که به کشور متبوه این بیگانه مسافرت می کنند، وظیفه دارند که به مالکیت او نسبت به این اموال نیز احترام بگذارند .
شکوه بیشتر مقررات اسلامی در این قسمت را آنگاه می توان دریافت که بدانیم این توصیه و دستور اسلامی مبنی بر لزوم احترام به مالکیت و مصونیت اموال واقع در دارالکفر، اختصاصی به بیگانگان مستامن که مقیم کشور اسلام هستند ندارد، بلکه اطلاق عبارت فقها و بعضا تصریح آنان، شامل ]]>