تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته- قسمت ۷

در این مدل اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده برای شرکتهاکمتراز۲۳/۱باشد، احتمال ورشکستگی شرکتها خیلی بالا واگر بین ۲۳/۱و۹/۲ باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی،واحتمال ان وجود دارد.
همچنین اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده بالاتر از ۹/۲ باشداحتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم است آلتمن با این مدل به۹۴درصدپیش بینی صحیح دست یافت.(آلتمن[۹۰]، ۲۰۰۰)
۳-۲-۳- متغیرهای کنترلی
۱-۳-۲-۳- اندازه شرکت
اندازه شرکت یکی از متغیرهایی است که میتواند بر دوره تصدی حسابرس اثرگذار باشد. بزرگی و کوچکی شرکت بر فعالیت حسابرس تاثیر گذار است و همین امر نیز ممکن است باعث شود که یک حسابرس برای درک بهتر از فعالیت صاحبکار و همچنین از طرف دیگر برای کاهش هزینه های حسابرسی علاقه مند به تمدید قرار داد از سوی صاحبکار باشد. برای اندازه شرکتها لگاریتم جمع دارائیهای هر شرکت را مد نظر قرار می دهیم.
۲-۳-۲-۳- اهرم مالی
میانگین جمع بدهیها به میانگین جمع دارائیها.
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات
بطور کلی جهت انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح، داشتن اطلاعات مفید نقش مهمی دارد. جهت گردآوری داده ها از طریق مشاهده صورتهای مالی و سایر گزارشات شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار و با مطالعه ی وسیع پیشینه ی تحقیق در این زمینه اقدام به جمع آوری نمودیم.
۴-۳- جامعه آماری
جامعه آماری مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.
۵-۳- نمونه آماری
روش انتخاب نمونه آماری روش غربالگری(هدفمند) می باشد. روش نمونه گیری مورد استفاده روش حذف سیستماتیک خواهد بود شرکتها بایددارای شرایط زیر باشند :
۱) پایان سال مالی آنها اسفند باشد
۲) جزو شرکتهای بانک و بیمه و سرمایه گذاری نباشند
۳) داده های آنها در دسترس باشدو در دوره مورد بررسی در بورس باشند
دوره زمانی تحقیق : سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ خواهد بود.
در تحقیق حاضر، برای تعیین نمونه­ آماری، از رابطه­ خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری استفاده نشده است بلکه، از روش حذفی سیستماتیک استفاده گردیده است. به عبارت دیگر، به منظور حذف و یا تعدیل اثر پدیده­های غیر قابل کنترل و همچنین به لحاظ بررسی دقیق­تر اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تمام شرکت­ها در ۲۸ صنعت طبقه بندی شده و به خاطر تصادفی نبودن و قابلیت اتکای بیشتر نمونه­های انتخابی، شرایط زیر توسط پژوهشگر اعمال شده است:
۱- به منظور قابلیت مقایسه داشتن اقلام، ابتدا شرکت­هایی که پایان سال مالی آن­ها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه نیست حذف شده ­اند.
۲- سپس بانک­ها و موسسات مالی و شرکت­های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد­های تجاری) حذف شده ­اند. زیرا، این شرکت­ها به تناسب فعالیت­شان دارای نسبت­های بدهی بالاتری نسبت به سایر شرکت­ها هستند در حالی که این فزونی بدهی­ها بیانگر ریسک بیشتر نمی ­باشد.
۳- در این مرحله، شرکت­هایی که در طول دوره مورد بررسی همه­ی داده ­های لازم را نداشته اند حذف گردیدند. لازم به ذکر است شرکت­ها باید قبل از سال ۱۳۸۶، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند. دلیل این امر آن است که تعداد نمونه­ آماری در سال­های مورد بررسی، برابر باشد.
بـا اعمال شرایط یاد شده تعداد ۱۰۰ شرکت جهت برآورد مدل­ و آزمون فرضیه ­های تحقیق انتخاب شده ­اند.
نحوه محاسبه شرکت های نمونه

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

شرح

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *