بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مدل احتمال خطی بر میزان بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

درصد در بین افراد کم درآمد که نوعاً بدترین نوع سلامتی دندان را دارند. تنها مطالعه ای که تاکنون به صورت تصادفی انجام شده توسط RAND HIE صورت گرفته که تخمین زده شده که بهره گیری از خدمات دندانپزشکی تا 31 درصد افزایش یافته می باشد. برآورد RAND HIE  به دو دلیل بزرگتر بوده می باشد، اول به این دلیل که در این مطالعه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در بین افرادی که به آنها کمک هزینه برای خدمات پرداخت نمی گردد را با افرادی که 95 درصد هزینه های خدمات پرداخت می گردد مقایسه کرده می باشد. در حالی که بیماران خدمات دندانپزشکی نیاز به پرداخت خیلی کم در حدود 1 تا 3 دلار، دارند. هر چند که برای بیماران درمانی، حتی کاهش مقدار خیلی کم هزینه باعث می گردد که تقاضا برای خدمات تا حد معنی داری کم گردد(HEMS و همکاران، 1978). دوم اینکه برآوردها یا تخمین ها در مطالعه RAND بر پایه شرایط قبول خدمات بوده و نه بر اساس پوشش های درمانی واقعی و وجود این شرایط باعث تأثیر کمتر واقعیت شده می باشد. در برنامه درمان سال 2002 آمریکا تنها حدود نیمی (52 درصد) از بزرگسالان واجد شرایط ، ثبت نام کرده اند (Kaiser Commission on Medicaid and the Unmsured) که از منظر سیاست قابل درک می باشد.

تجزیه تحلیل هزینه، منفعت نشان می دهد که مزایای خدمات دندانپزشکی بزرگسالان حتی بدون دست آورد مستقیم سلامت مقرون به صرفه بوده می باشد. اصلاح های جدید پوشش های درمانی سلامت می تواند برای میلیون ها نفر که شامل بزرگسالان عقیم نیز می گردد می تواند گسترش یابد. مطابق با نظر نویسنده، افزایش در چنین مزایایی افزایش مراقبت های پیشگیرانه دندانپزشکی را در پی خواهد داشت.  از این رو بهداشت دهان و دندان در بین جمعیت کم درآمد بهبود خواهد یافت و کاهش هزینه های افراد بستری در بیمارستان به دلیل معضلات دندان، در طولانی مدت را ایجاد خواهد نمود.

داشتند، هیچ نوع پوشش دندانپزشکی نداشتند.حدود 40 درصد از افرادی که تحصیلات کمتر از دبیرستان داشتند هیچ نوع پوشش بیمه دندانپزشکی نداشتند.(Bloom Barbara, and A.cohen Robin “Dental Insurance for Rersons Under Age 65 Yeara with Health  Insurance United States,

درمان و اثرات توسعه بیمه درمان اجتماعی،2005

رساله ای تحت عنوان ” درمان و اثرات توسعه بیمه درمان اجتماعی ” توسط بویل ملیسا در دانشگاه ماساچوست، دانشجوی دکترای اقتصاد در سال 2005 انجام شده می باشد. این تحقیق، سیستم درمان کارکنان با سابقه وزارت کار را مورد بررسی قرار می دهد تا به سؤالات متعددی که در مورد درمان اجتماعی آنها هست جواب دهد. باز سازی این سیستم نیاز به روش های جدید و افراد شایسته دارد. محقق تخمین می زند که 35 تا 70 درصد افرادی که جذب سیستم درمان اجتماعی می شوند قبلا تحت پوشش بیمه خصوصی بوده اند.

مطالعات رویالتی و هنگز،2000

رویالتی و هنگز (2005) با بهره گیری داده های مقطعی مربوط به سال 2000 در مورد 1263 کارگر آمریکایی و بر اساس روش های اقتصاد سنجی انتخاب گسسته به ارزیابی اثر ویژگی های کارگران بر تقاضای بیمه ی آنها می پردازد. در این راستا اثر مواردی از قبیل قیمت بیمه نامه، درآمد، سن، جنسیت، سابقه ی کار و… روی تقاضای کارگران برای انواع بیمه های درمان پایه، دندانپزشکی، چشم پزشکی و مراقبت های بلند مدت مورد ارزیابی آماری قرار گرفته می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه کشش تقاضای بیمه درمان پایه از نظر آماری بی معنی می باشد. کشش تقاضای بیمه دندانپزشکی برابر با 167/0- تخمین زده می گردد. کشش تقاضای بیمه چشم پزشکی برابر با 286/0- و در مورد کارگران مذکر کمتر و در مقابل، کشش تقاضای بیمه ی مراقبت های بلند مدت برابر 468/0- و برای زنان کمتر تخمین زده می گردد.Royalty and Hanges(2005)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>