دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

و از طرفی با نادیده گرفتن دختران، فقط به سن ازدواج در پسران اشاره می کند. البته فلسفه قرون وسطی «هفت سالگی» را سن«عقل» می شناسد که فرد می تواند در آن نامزد گردد.[1]

1-1-1-7-جهیزیه موجب بندگی مرد

افلاطون ارسال جهیزیه دختر را با کنترل دولت ضروری می شمارد و این که هنگام ازدواج، پدر عروس حق ندارد، جهیزیه ای به خانه داماد بفرستد و داماد نباید جهیزیه را هر چند به مقدار کم بپذیرد.[2]همو علت این امر را در دو موضوع اظهار می کند؛ اول این که هیچکس به سبب تنگدستی از زناشویی محروم نماند، دوم این که افلاطون در باره اهمیت فراگیری آموزش های نظامی در افراد اظهار می داردکه زنان دارای صلاحیت، بایستی دوش به دوش مردان در همه تمرین ها شرکت کنند و می گوید: نمی ترسیم از این که دیگران بگویند اسب سواری و ورزش، خاص مردان می باشد و برای زنان شایسته نیست. پس ضروری می باشد که زنان مانند مردان از عهده تیراندازی و به کاربردن سلاح های گوناگون برآیند.[3] البته وی معتقد می باشد زنانی که دارای استعداد لازم در تمرینات مذکور هستند، می توانند در مسابقات مربوط به آن نیز شرکت نمایند. همو اظهار می دارد: بهتر می باشد زنان را به شرکت در این گونه مسابقات مجبور نکنیم اما اگر دخترانی پیدا شوندکه در آن ورزش ها، تمرین کرده و مهارتی بدست آورده اند و از نیروی بدنی کافی نیز بهره مندند، آنان را نباید از شرکت در مسابقه بازداشت.[4]افلاطون آموزش های نظامی را در حدی برای زنان ضروری می داند که آن ها بتوانند در هنگام ضرورت از زادگاه و فرزندانشان دفاع کنند.[5] وی در اظهار اهمیت این موضوع می گوید: زنان بایستی در به کار بردن سلاح ها مهارت یابند، زیرا ممکن می باشد روزی لازم گردد که همه مردان و زنان شهر به کشوری بیگانه لشکرکشی کنند. آن روز بایستی کسانی باشند که بتوانند مراقبت کودکان را بر عهده گیرند و شهر را حراست کنند یا زمانی که عکس آن پیش آید زنان بایستی بتوانند همچون پرندگان در برابر درنده ترین جانوران از کودکان خود دفاع کنند و برای نجات آن ها جان خود را در خطر افکنند.[6] وی قانونگذاران جوامع را مرتکب خطایی بزرگ می داند که زنان را وادار نمی کنند که در همه کارها با مردان همکاری ورزند تا مانع به هدر رفتن نیمی از نیروی جامعه شوند.[7]پس از دیدگاه افلاطون تجهیز قوای نظامی زنان بدلیل طرفداری از کودکان می باشد و مقصود تربیت بشر های آماده دفاع از کشور و کیان و رویارویی با سربازان دشمن نمی باشد.

مطلب مرتبط :   پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

[1] – ر.ک: دورانت ویل، تاریخ تمدن،عصر ولتر/9/328-329

[2] -افلاطون، قوانین/کتاب پنجم/161

[3] – افلاطون، قوانین/کتاب هفتم/234

[4]– ر.ک: افلاطون، قوانین /کتاب هشتم/269

[5] – افلاطون، قوانین/کتاب هفتم/235

[6] – ر.ک: افلاطون، قوانین /کتاب هفتم/244-245

[7] – افلاطون، قوانین/کتاب هفتم/234

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن