بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دیدگاه بدین لحاظ که حقوق نیمی از بشر را از حوزه دانش بشری خارج نمود، قابل نقد می باشد و موجب طرد بانوان از مجامع علمی، نادیده گرفتن کوشش های  آن ها و حذف شان در گزارش های تاریخی و فلسفی گردید. البته اندکی از فلاسفه نیز در باره جنس مؤنث، سخن گفته اند که در این قسمت به مبانی و دیدگاه بعضی از آن ها در این باره پرداخته می گردد و نظر افلاطون و ارسطو به عنوان قدیمی ترین فیلسوف و دیدگاه ژان ژاک روسو که معاصر با شکل گیری جریانات فمینیستی می باشد و دیدگاه نیچه پس از شکل گیری این جریان مطالعه می گردد:

رفتار شناسی زنان از دیدگاه فلسفه سیاسی قدیم و جدید

از دیر باز در میان فلسفه و فرهنگ سیاسی، گرایشی فراگیر وجود داشته می باشد و آن نپرداختن به جایگاه دختران و بانوان یا چشم پوشی کردن از حقوق آن هاست. به رغم غفلت عمومی در تحقیق و بررسی موضوع زن، چند پرستی و خودخواهی می گردد و بایستی منافع شخصی در جهت منافع عمومی از بین برود. همو با این نوع تفکر به وضع دستوراتی در دو شکل مجزا می پردازد و در رساله های خود به نام های «قوانین»[1]و «جمهور»[2] به این اوامر اشاره می نماید و در طی اظهار دستورهای لازم جهت تشکیل مدینه فاضله[1]-افلاطون در رساله قوانین به اظهار بعضی اصول اخلاقی می پردازد تا دولت هایی که هدفشان صلح و دوستی می باشد نه جنگ به ساماندهی لازم برسند.سپس قوه مقننه و اجراییه را که بنیان اساسی و اجتماعی هر دولتی می باشد را تبیین می کند تا نشانه هایی از مدینه فاضله را ترسیم نماید. این کتاب یکسال بعد از مرگ افلاطون و بدون هیچگونه دخالت در متن توسط شاگردش در دسترس خوانندگان قرار گرفت. در کتاب «قوانین» افلاطون توجه ویژه ای به تفاوت های جسمی و روحی مردان و زنان داشته می باشد. از طرفی تناقضی که میان «قوانین» وآثار دیگر او پیداست از دیرباز سبب پندارهای گوناگون گردیده؛ گروهی برآنند که افلاطون در پایان زندگی از عقاید پیشین خود برگشته و با نوشتن «قوانین» در همه اندیشه های فلسفی خویش، به خصوص در آرائی که در کتاب«جمهور»در باره جامعه و دولت به میان آورده، یکسره تجدید نظر کرده می باشد. گروهی دیگر با آن که ارسطو در کتاب «سیاست» از «قوانین» نام برده و مطالب آن را انتقاد نموده می باشد، این کتاب را در زمره آثار اصیل افلاطون نمی شمارند و علت آن را عدم پیوند بین آثار اصیل او و « قوانین »می دانند. مترجم رساله «قوانین» معتقد می باشد اگر خوب نگریسته گردد اختلاف و تباین ظاهری میان«قوانین» و دیگر نوشته های افلاطون وجود ندارد و حاکی از تغییر عقیده او نمی باشد بلکه معیار افلاطون در کتاب «قوانین» تغییر یافته می باشد و هدف اصلی وی به جای خویش باقی می باشد. ر.ک: یادداشت مترجم قوانین، محمد حسن لطفی صفحات هفت و هشت

[2] -افلاطون آغاز کتاب جمهور سپس رساله قوانین را نوشت. رساله جمهور از مهمترین و پر نفوذترین رسالات افلاطون می باشد که مشتمل بر ده کتاب می باشد. این کتاب به صورت نقل قول از سقراط تنظیم شده می باشد و فرض این می باشد که: در حدود سال 411قبل از میلاد شبی سقراط در منزل پیرمردی سفالوس نام به عده ای وارد مباحثه گردید و روز بعد جریان گفتگو را به توضیح مندرج در کتاب جمهور برای چند تن از دوستان خود نقل می کند. دیباچه مترجم کتاب جمهورافلاطون/4در کتاب پنجم صحبت از توانایی های زنان و مقام او در جامعه، تساوی زن و مرد می گردد وی در این قسمت اشاره به اشتراک زنان و کودکان دربین طبقه زمامداران دارد و به مطالعه تأثیر و وضعیت خانواده نظامیان می پردازد و برنامه اصلاح نژاد را پیشنهاد می کند. نام این کتاب شاید تصور خواننده را به این سو ببرد که موضوع آن نوع حکومتی می باشد که ما امروز به نام جمهور می خوانیم در حالی که چنین نیست بلکه نام اصلی کتاب در زبان یونانی« پولی تیا»می باشد که می توان آن را به کلماتی از قبیل «حکومت» یا «تأسیس شهر»یا«جامعه»ترجمه نمود. اولین کسی که این کتاب را به زبان لاتین ترجمه نمود نام«رس پوبلیکا»برآن گذاشت که در اصل همان معنی کلمه یونانی پولی تیا را داشت اما بعد مفهوم خاص جمهور را پیدا نمود.ر.ک: دیباچه مترجم کتاب جمهورافلاطون/3 بدین ترتیب نام کتاب به جمهور معروف گردید که به معنای کاربرد امروزی نمی باشد.ژان ژاک روسو در باره کتاب«جمهور» می گوید: این یک کتاب سیاسی نیست بلکه بهرتین رساله آموزش و پرورشی می باشد که تا کنون نگاشته شده می باشد. روسو ژان ژاک، امیل/23

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>