بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • جایگاه مردم در نظریه انتصاب:
  • مردم، عامل تشکیل حکومت:

بنا بر آن چیز که تاکنون گذشت جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در دو نظریه‌ی انتصاب و انتخاب موردبررسی قرار گرفت، امّا آن چیز که در ارتباط با موضوع مورد بحث می باشد این مطلب می‌باشد که فارغ از مناقشات و تعارضات پیرامون اثبات نظریات فوق میان قائلین به آن‌ها؛ هر دو دسته در این موضوع دارای اشتراک اند که عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم مستلزم عدم تشکیل حکومت می‌گردد. قائلین به انتصاب فقدان مقبولیت را عاملی برای عدم تشکیل حکومت می‌دانند و قائلین به انتخاب عدم پذیرش مردم را مانعی برای مشروعیّت نظام اسلامی برمی شمرند. در نتیجه اگر مردم حاکمیت اما الهی اعم از امام معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط را نپذیرند عملاً حکومت اسلامی تشکیل نمی‌گردد. حتی اگر زمانی اکثریت یک جامعه خواهان حکومتی غیر دینی باشند، کسی حق تحمیل قوانین دینی به جامعه را ندارد. به بیان دیگر اگر روزگاری اکثریت مردم از دین روی گرداندند، در آن زمان فقها و دانشمندان دینی وظیفه‌ای غیر از بیان احکام و ارشاد و تبلیغ با منطق و زبان روز را ندارند، و هیچ گاه وظیفه ندارند قوانین دین را بازور به جامعه تحمیل نمایند.

ب)دولت مونیستی با ماهیّت غیر مذهبی(دولت ترکیه):

دولت در ترکیه یکسره بر پایه ی ملّی گرایی قرار دارد و ساختار آن سکولاریستی می باشد. نوسازی و تحولات ساختاری که در قرن نوزدهم، خلافت عثمانیان را منحل نمود، مبتنی بر دو اصل اساسی ناسیونالیسم و سکولاریسم بود. ساختار دولت کنونی ترکیه که کاملاً برگرفته از دولت – ملت‌های جدید اروپایی می باشد، صورت‌بندی‌ها و شرایط تکوین خود را بر پایه ی این دو عامل قرار داده می باشد.

اولین قانون اساسی در 20 ژوئن 1921 اصل حاکمیت خلق را(در مقابل حاکمیت خداوند در امپراتوری عثمانی) تثبیت نمود و سه قانون اساسی دیگر در سال های 1924، 1961و 1982 اصطلاح حاکمیت ملّی را جایگزین حاکمیت خلق کردند. مطرح‌شدن حاکمیت ملّی اقتباس از ساختار دولت ملت‌های اروپایی آن زمان بود. قانون اساسی 1924 برگرفته از قانون اساسی هلند و قانون سال 1961 تحت تأثیر قوانین آلمان فدارل، ترکیه را کشوری سکولار دموکراتیک و سوسیال معرفی کردند. در سال 1982 نیز قانون اساسی ضمن تأکید بر این اصل به‌صراحت، حاکمیت بدون قید و شرط را از آن ملّت دانست.

در واقع فرایند نوسازی دولت یا دولت سازی با تکیه‌بر سکولاریزه کردن قدرت و با تأکید بر حق حاکمیت ملّت، وحدت و هویت ملی، تنها در ترکیه صورت رسمی به خود گرفت. گفتمان وسیله‌ی خداوند منصوب‌شده باشد، نه فرستاده‌ی پیامبری هست و نه سرکرده‌ای که از طرف خداوند اقتدار داشته باشد؛ اقتدار دولت در امور مذهبی یکی از خدمات آن می باشد و دولت اقتدارش را هیچگاه از خداوند نگرفته می باشد»(به نقل از:65:1987،Mozafari).

 

ب)دولت سوریه و عراق:

ساختار دولت سابق بعث در عراق و دولت فعلی در سوریه نیز شبه مونیستی می باشد. هر دو دولت مذکور از ایدئولوژی حزب سوسیالیست رستاخیز عرب(حزب بعث) ملهم شده که خود از عناصر عربیسم، سوسیالیسم، اسلام و ایدئولوژی رمانتیک آلمانی تشکیل‌شده می باشد.

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>