بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

و امّت اسلامی نخواهد داشت(جوادی آملی،1391،128). در ادامه فقها با در نظر داشتن وجوب و ضرورت تشکیل حکومت دینی در هر عصر، فقهای جامع‌الشرایط را در دوره غیبت خارج از این اصل می‌دانند و معتقدند که ائمه‌ی معصومین فقهای جامع‌الشرایط را از طرف خداوند متعال برای عهده‌داری امور عموم جامعه نصب نموده اند و لذا ولایت انتصابی از جانب شارع مقدّس و علی الاطلاق می باشد که به پیامبر و ائمه معصومین تفویض شده و از سوی ایشان برای عصر غیبت و در خصوص امور عمومی و مصالح عامه مانند حاکمیت و قضاوت به فقهای واجد شرایط واگذارشده می باشد(معرفت،1376،28). لازم به ذکر می باشد که مقصود از نصب ولی فقیه در منصب ولایت بر امور امّت اسلامی از جانب خداوند متعال نصب عام می‌باشد. به بیان دیگر نصب گاهی به تعیین یک شخص معیّن مانند انتصاب جناب مالک برای ولایت حکومت مصر صورت می‌گیرد که نصب خاص نام دارد و گاهی نیز انتصاب ولی به نحو د): در بررسی مجموعه دلایل عقلی و نقلی می‌توان مجموعه شرایطی مانند عقل وافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت(علم به موازین و مقررات اسلام)، کاردانی و قدرت، مرد بودن، حلال‌زادگی و اجتناب از بخل و حرص و آزمندی برای فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت ذکر نمود(منتظری،1367،407)؛ که وجود آن‌ها برای حاکم اسلامی ضروری می باشد هرچند که در صورت عدم وجود فردی با تمام خصوصیات مذکور به علّت وجوب و مصلحت تشکیل حکومت اسلامی فردی که بیشترین شرایط را دارد ولایت امّت را بر عهده می‌گیرد(منتظری،1367،547). لازم به ذکر می باشد بر شخصی که حائز شرایط می باشد واجب کفایی می باشد که آمادگی خود برای پذیرش ولایت را اعلام نماید(منتظری،1367،38-37). چراکه تعطیل حکومت مستلزم از بین رفتن حقوق، تعطیل حدود و احکام و امربه‌معروف و نهی از منکر و به عبارت دیگر، تعطیل اسلام خواهد بود(منتظری،537،1367).

ه): از آنجا که یکی از ارکان مشروعیّت فقیه پذیرش مردم می باشد شرکت در انتخاب فقیه واجب و ترک آن معصیت می باشد(منتظری،571،1367). و آراء اکثریت نسبت به اقلیت نافذ خواهد بود چراکه فرد با ورود به زندگی اجتماعی همه ی لوازم آن مانند اعتبار رأی اکثریت را می‌پذیرد و این در صورتی می باشد که شاید قائل به بطلان ذاتی نظر اکثریت باشد(منتظری،1367،576).

در جمع‌بندی شاخصه‌های فوق می‌توان گفت ولایت به ولی فقیه تفویض نگردیده و تنها شرایط فقیه جامع‌الشرایط جهت انتخاب ولی از سوی مردم ذکرشده می باشد، فلذا از یک سو اختیارات فقیه در مرحله تفویض ولایت قابل توسعه و تضییق می باشد و از سوی دیگر تعیین مدت رهبری بر عهده‌ی مردم می باشد(جوان آراسته،1388،215-205).

  • جایگاه مردم در نظریه ولایت فقیه:

آن چیز که از بررسی نظریات مربوط به اعمال ولایت ولی فقیه در عصر غیبت امام معصوم اعم از نظریه انتخاب و یا انتصاب به دست می آید تأثیر تعیین‌کننده مردم در تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد. قائلین به آراء فوق هرچند در مورد نحوه اثبات و جایگاه مردم در حکومت دینی با یکدیگر اختلافاتی دارند امّا هر دو دسته بر تأثیر تأثیرگذار امّت در تشکیل دولت تأکیددارند و معتقدند تشکیل حکومت دینی بدون حضور و پذیرش مردم غیرممکن می باشد. فلذا بررسی اهمیت و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در هر یک از نظریات انتخاب و یا انتصاب می‌تواند تصویر صحیحی از تأثیر مردم در تشکیل نظام ولایت فقیه را به نمایش بگذارد.

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>