بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

در کشورهای عربی، اندیشه‌ی دولت اسلامی به عنوان بحثی جدید از سوی بعضی متفکرین همچون«عبدالرزاق»، «رشید رضا»، «محمد عبده»، و علمای الازهر دنبال گردید که همه ی آن‌ها نهاد خلافت را غیر قابل احیا اعلام کردند. رشید رضا برای اوّلین بار اصطلاح«الدوله الاسلامیّه» یا «الحکومه الاسلامیّه» را به واژگان و اصطلاحات سیاسی اسلامی می‌افزاید و دو اصل«حاکمیت مردم» و«امکان وضع قوانین از جانب بشر» را از اجزاء اصلی آن برمی‌شمرد. به علاوه بحث‌های رادیکال‌تری از سوی علی عبدالرزاق محقق و متفکّر مصری در باب جدایی دین از سیاست و شکل‌گیری دولت مستقل ملّی مطرح و بر ویژگی‌های مدرن دولت تأکید گردید. حتّی گروه های سنّت گرایی که در مقابل اندیشه‌های تجدّد طلبانه واکنش نشان دادند، اشکال معتدل‌تری از دولت اسلامی را با تأکید بر سنت‌های اسلامی مطرح نمودند. در سایر کشورها نظیر هند و پاکستان و کشورهای شمال آفریقا نیز نهاد خلافت غیر قابل احیا اعلام گردید. متفکرین اسلامی در همه ی این کشورها ضمن طرفداری از اصول جدید و الغای خلافت، از شکل دولت مدرن در قالب حکومت جمهوری دفاع کردند(عنایت،1368،113-109).

گفتمان دولت‌های مدرن در جهان اسلام از اوایل قرن بیستم ظهور کرده می باشد. هسته‌ی اصلی این گفتمان، تجدید حیات و نیز بذل مساعی در سازگاری و انطباق مجدد اسلام با مقتضیات زمان می باشد. در این فرایند اندیشه‌های مربوط به عصر روشنگری غرب، بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری دولت مدرن اسلامی داشته اند. سکولاریزه شدن قدرت به عنوان مهم‌ترین پیامد این اندیشه‌ها، مهم‌ترین جزء ساختاری دولت اسلامی در قرن بیستم شده می باشد. با در نظر داشتن نسبت اهمیت سنت‌های اسلامی یا سکولاریزه شدن قدرت در ساختار دولت می‌توان به الگوهای مختلفی از دولت‌های اسلامی معاصر اشاره نمود. هرچند اعتبار و میزان دقیق بودن این الگوها و الگوهای پیشین مورد بهره گیری در این فصل، قابل بحث می‌باشند.

1-4-2-3)الگوهای مونیستی(یگانه انگار):

مونیسم به فرایندی اشاره دارد که در آن مرجع حاکمیت دولت یک عامل می باشد که ممکن می باشد مذهبی(خدا) یا غیر مذهبی(ملّت) باشد. در دولت‌های اسلامی معاصر، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به ترتیب نماد این الگو هستند.

 

نظام سیاسی معاصر ایران می‌پردازیم و موضوع اصلی پژوهش هم ایجاب می‌کند که به این بحث با دقت بیشتری پرداخته گردد.

  • نظریات حاکمیت در فقه شیعه:

در بررسی جایگاه تشکیل حکومت اسلامی در دستورات شارع مقدّس، آغاز باید مشخص گردد که بحث از حکومت اسلامی و لزوم آن در کدام حوزه مباحث دینی قرار دارد. در راستای ورود به این مبحث لازم می باشد ضمن تفکیک میان دو مقوله اصل تشکیل حکومت اسلامی و لزوم آن در همه ی دوران‌ها از یک سو و حکم شرعی وجوب آن برای مکلّفین از سوی دیگر؛ بیان نمود که اصل تشکیل حکومت اسلامی و مداومت بر آن چیز که در دوره‌ی حضور امام معصوم و چه در دوره‌ی غیبت ایشان از مباحث حوزه‌ی کلام اسلامی می باشد؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی ریشه در اصل نبوّت و امامت دارد و از امور مربوط به فعل الله می باشد. بررسی تاریخی جایگاه ولایت فقیه که مباحث مربوط به حکومت اسلامی در فقه شیعه ذیل آن مطرح می‌گردد، در میان نظرات علمای متقدم نیز نشانگر این

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>