بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

بعثیسم که خود نوعی ایدئولوژی سکولار می باشد، عربیسم را به عنوان عنصر اساسی و هدایت‌کننده در قالب سوسیالیسم پیاده می‌کند. عربیسم بدون وجود سوسیالیسم پذیرفته نمی‌گردد و اتّحاد عرب در قالب آن به دست می آید. در ساختار هر دو دولت سوریه و عراق، اسلام، نوعی کالای فرهنگی عرب می باشد و در اصطلاح دورکهایمی ابزاری می باشد که به موجب آن اعراب قادر شده اند رنسانس خود را به عربیت بازیابند(68،1987،Mozafariپس بعث جنبشی ملّی گرا می باشد که از همه ی اعراب سخن می‌گوید و به همه مذاهب و اعتقاداتشان به‌طور برابر تکریم می‌گذارد. با این وجود جنبشی ضد اسلام نیست بلکه برای آن ارزش والایی قائل می باشد. در هر دو مورد اقتدار دولت ناشی از ملّت می باشد و خداوند علناً به عنوان اقتدار رسمی حذف‌شده می باشد.

3-4-2-3)دولت های دوآلیست(دو انگار):

در الگوهای دوالیستی، ساختار دولت سنّتی می باشد امّا به عنصر اسلامی نیز محدود نمی گردد، بلکه عنصر قبیله‌ای نیز اهمیّت تعیین‌کننده‌ای دارد. دولت در کشور عربستان سعودی و بقیه پادشاهی‌های حوزه خلیج فارس(کویت، عمان، امارات متحده عربی و قطر) در این دسته جای می‌گیرند. در اینجا به مطالعه دولت عربستان سعودی می‌پردازیم.

ساختار دولت در عربستان سعودی سنّتی می باشد. امّا در قالب الگوی خلیفگی یا امامت جای نمی‌گیرد. از طرف دیگر در چارچوب الگوی مدرن دولت، ساخت آن سکولاریزه نشده و هیچگاه مدعی دولت – ملّت به اشکال مدرن غربی نیست.

دولت سعودی محصول دو عنصر اسلام و قبیله گرایی می باشد. اسلام سنّتی رژیم، برگرفته از گرایش حنبلی می باشد که می‌توان آنرا «نئوحنبلیسم» نامید. در آغاز محمد بن عبدالوهاب با پشتیبانی آل سعود مبارزه‌ای تبلیغاتی برای احیای اسلام بر اساس تعصبات مذهب حنبلی آغاز نمود و علیه همه ی مذاهب اهل سنّت حمله برد. دیری نپایید که دولت وهابی در سال 1818 توسط سلطان در سطح سکولار، اسلام لیبی متأثر از اندیشه معمر قذافی بود که خود شامل سه عنصر اساسی می‌گردید: نخست جهان‌شمول شدن اسلام در سطح مسلمانان، به این مفهوم که تمام فرقه‌ها و گرایش های اسلامی بایستی در هم ادغام شوند چراکه آنها باعث تقسیم مسلمانان به گروه های مختلفی شده اند و عموماً مبنای مذهبی نیز ندارند. دوم جایگزین کردن قوانین بشری به‌وسیله‌ی قوانین طبیعی؛ اتّحاد مسلمانان در صورتی به تحقق می‌پیوندد که فقه، روشی مطابق با قوانین طبیعی اسلامی یعنی قرآن و سنّت اتخاذ کند؛ پس فقه به عنوان یک عامل قضایی مسئول شکاف بین مسلمانان می باشد و بایستی به نفع قرآن و سنّت کنار رود. حدیث به مفهوم گفتار پیامبر هیچ اعتباری ندارد و نمی‌تواند منبع قانون جامعه باشد. سوم، منسوخ کردن کرسی علما و روحانیون که نتیجه‌ی بلاواسطِ منسوخ شدن فقه می باشد. در لیبیِ زمان قذافی، علما، نه به عنوان کارگزاران سیاسی و نه به عنوان مفسرین قرآن پذیرفته نبودند. از نظر قذافی قرآن احتیاجی به مفسّر نداشت و خود تفسیرکننده بود.

عنصر دیگر قدرت سیاسی در لیبی مردم بودند. منسوخ کردن فقه و نهاد علما خودبه‌خود مسئله‌ی دموکراسی مستقیم را پیش می کشید. انتقادات قذافی به دموکراسی نمایندگی بی‌تأثیر از اندیشه‌های سکولار نبود. از نظر او جانشینی و نمایندگی، دموکراسی را فاسد می کنند و در نتیجه نمایندگی نوعی شیادی می باشد. دموکراسی واقعی آن می باشد که هیچ گونه نمایندگی و جانشینی برای قدرت در میان نباشد(85،1987،Mozafari). در اینجا مردم نماد واقعی اقتدار خداوند هستند. انکار نمایندگی ملّی از طرف قذافی دو نتیجه اساسی در برداشت؛ در سطح مذهب، محروم کردن علما و روحانیون از نمایندگی سیاسی و در سطح سیاست، توجیهی برای نبود سیستم پارلمانتاریسم در لیبی. قذافی پارلمانتاریسم را محکوم و

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>