بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   سپس مؤلف تأکید می کند اگر بخش دوم کتاب نصیحه الملوک را به غزالی نسبت بدهیم رسم یک منحنی از تحولات اندیشه سیاسی غزالی جهش غیرعادی پیدا نموده و منحنی رسم شده دارای سکته می گردد . از این رو پس از بررسی محتوایی زیرا غزالی را وفادار به اندیشه اسلامی ارزیابی می کند و بخش دوم نصیحه الملوک به شدت رنگ و بوی ایرانی گری و یونانی گری دارد. واز نظر شیوه نگارش مثلاٌ خلاف سایر آثارش از شعر بهره برده و ….و هم چنین از نظر زمان و زبان به این نتیجه می رسد که بخش دوم نصیحه الملوک یا از غزالی نیست و یا   سلطان برآن قناعت نکند که خود از ظلم دست بدارد ولیکن غلامان و چاکران و گماشتگان و نایبان خود را مهذب دارد و به ظلم ایشان رضا ندهد که او را ظلم ایشان بپرسند چنان که از ظلم وی بپرسند (غزالی،1361 ، 36).

غزالی توصیه به رعایت عدالت از سوی سلطان را بر رعیت او در نامه ها و مکاتباتش به سلاطین و امرا نیز مدنظر دارد .چنان چه در نامه ای به سلطان سنجردر سال 503 می نویسد :

رسول الله (ص) می فرماید : که یک روزه عدل از سلطان عادل فاضل تر از عبادت شصت ساله زیرا ایزد سبحانه و تعالی تو را این ساز و آلت بداد که آن چه دیگری به شصت تواند کرد تو به یک روز به جای توانی آورد چه اقبال و دولت زیادتر از این … امروز به حدی رسیده می باشد که عدل یک ساعت برابر عبادت صد سال می باشد . بر مردمان طوس رحمتی کن که ظلم بسیار کشیده اند. ….(غزالی ،1364 ،4).

درباره خلیفه و عدالت نیز اشاره گردید که غزالی سخت گیری های سابقین را ندارد و به عنوان شرط لازم خلیفه از عدالت ذکری نمی کند و در کنار صفت ورع یادآوری می کند که آدمیان متعبد محض و یا گناهکار محض نیستند. بلکه معمولاً هر دو را دارند و برای اینکه صفت عدالت بر شاهد قاضی و امام صدق بکند کافی می باشد که تعبد او بر معصیت او بچربد :غلبت الطاعات فی حقه المعاصی ( غزالی، 1383 ه. ق 190).

حاصل آن که عدالت به یک معنا محدود کننده اضلاع ثلاثه خلافت می باشد ( خلیفه ، سلطان و علما )و آن بعد عمدتاً جنبه اخلاقی دارد و غزالی مباحث سیاسی مربوط به هر سه این ارکان را با بحث عدالت قرین می نماید. اما در معنای دیگری با این اصل متساهلانه برخورد نموده و به صورت شفاف ، عدالت را به عنوان پیش شرط و از صفات حکام بر نشمرد می باشد و برای فرار از هرج ومرج و رعایت مصلحت اطاعت از سلطان حاکم را محور بحث خود قرار داده می باشد . حتی در احیاء علوم الدین فتوی داده می باشد که : سلطان ظالم جاهل هرگاه که قوت وشوکت او را مساعدت نماید و عزل او دشوار باشد و دیگری به جای او نشاندن فتنه ای خیزد که طاقت آن نتوان داشت به ترک او واجب آید و اطاعت او لازم باشد چنان که طاعت امراء. ( غزالی، 1357 ، 304) .

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>