بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

   در جای دیگر همین اثر نیز لائوست حکایت از تلخکامی غزالی از سیاست دارد . آن جا که با طرح توجه غزالی به مسأله ضرورت خلافت در کتاب احیاءعلوم الدین در مقایسه با مستظهری می نویسد :

گرچه بسان مستظهری احیاء نیز ضرورت خلافت را متذکر می گردد و ادعاهای شیعه را باطل می شمارد ولی در آن دیگر از توصیفات مبالغه آمیزی که مؤلف از مستظهر کرده می باشد نشانی حاکم ( و خلیفه و سلطان ) متمرکز می کند و از ثبات یا تغییر اندیشه غزالی نسبت به مردم سخنی در میان نیست مگر با در نظر داشتن این نکته که در تعامل حاکم ومردم از نگاه غزالی تأکید و تمرکز بر حاکم می باشد واین خود به کمرنگ شدن و کم وزن شدن تأثیر مردم خواهد انجامید .

دیدگاه سوم : دکتر حاتم قادری در کتاب اندیشه سیاسی غزالی نیز مدعی می باشد :

غزالی به عنوان متفکری که الزاماً‌ واجد کلیت در اندیشه (نظریه) انسانی می باشد که به امر سیاست نیز دست کم در زیّ و کسوت فقاهت اشتغال دارد ( قادری ، 1370 ، 72).

و به عنوان شاهد بر مدعا می نویسد :

غزالی هم زیرا یک فقیه و عالم ، نه تنها با تحولات فکری – سیاسی زمانه خود آشناست که به صراحت نسبت به این جریانات موضع دارد ….. گذشته از شرکت و سهم غزالی در جریانات عمومی مذهبی – سیاسی قرن پنجم تأثیر ویژه ای در مدارس نظامیه مسأله جانشینی مستظهر اختلاف و درگیری در ولایتعهدی سلطنت و بالاخره تصمیم به ترک بغداد همه مانند مواردبرجسته ای می باشد که غزالی را همچون متفکری که الزاماً و طبعاً به امر سیاسی می پردازد متمایز و برجسته می کند (قادری ،1370 ،137).

سپس به چگونگی ارتباط میان نظریه (منظومه) و امر سیاسی می پردازد و از آن جا که آثار سیاسی – اعتقادی غزالی را در راستای فعل و موضع گیری غزالی تحلیل  می کند ( مستظهری ، در رد باطنیه ، و دفاع از خلافت عباسی ، نصیحه الملوک برای سلطان سنجر و …. ) پس بدون در نظر داشتن این فعل و چگونگی ارتباط آن با اندیشه کلی (نظریه) امکان دستیابی به کنه تفکر غزالی وجود ندارد (قادری ، 1370 ، 73).

اما در توجیه هماهنگی یا عدم هماهنگی بین دوکتاب مهم غزالی که معمولاً مسأله برانگیزند یعنی نصیحه الملوک و فضائح الباطنیه آقای قادری معتقد می باشد : مطالب نصیحه الملوک در واقع همان نکاتی می باشد که غزالی سالیان پیش از آن و به هنگام اقامت در بغداد در کتاب فضائح الباطنیه در باب دهم …. آورده می باشد . این وظایف دینی به دو قسم تقسیم شده می باشد :

1 – وظایف علمی 2 – وظایف عملی … در فضائح الباطنیه باتوجه به وضعیت سیاسی آن روز غزالی مخاطب خود را امیرالمؤمنین که مقصود مستظهر باشد قرار داده می باشد در حالی که در نصیحه الملوک که کتاب فارسی غزالی نیز هست ملوک و سلاطین مخاطب هستند. ( قادری ، 1370 ، 169).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>