دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

به آن جا می رساند که پس از انبیاء به جای تأکید بر علما بر خلیفه و سلطان که می توانند اکثریت آحاد جامعه را انتظام بخشند پای بفشارد .

3- غزالی در گذار از آرمان خواهی به واقع بینی طبیعت و ماهیت زمانه را که فساد علما و گریز مردم از خلافت و تبهکاری مردم بر آن مؤثر بودند لحاظ نموده و لذا در اواخر عمر منحنی تفکر سیاسی وی به سوی تأکید بر سلطان مطاع سیر می کند.

4- کانون اندیشه سیاسی غزالی قدرت سیاسی و مظاهر آن : خلیفه و سلطانند و نگاه غزالی به مردم نگاه منفی همراه با بدبینی می باشد . به عبارت دیگر در تنظیم منحنی تفکر غزالی و در تعامل حاکم و مردم نه تنها برای مردم جایگاهی باز نمی گردد بلکه در مجموع به سوی تأثیر کمتر مردم و قدرت بیشتر حکام میل می کنیم .

5- حداقل نکته ای که درباره دیدگاه دکتر طباطبایی بر سیر تحول اندیشه سیاسی غزالی می توان گفت آن می باشد که هم ایشان در آثاری که بعد از منبع فوق نوشته می باشد به غزالی نگرشی دنیامدار بر اساس احیاء علوم الدین نسبت می دهد که بامطالب نقل شده از الاقتصاد فی الاعتقاد درباره دنیا سازگار نیست . مثلاٌ می نویسد :

احیاء علوم دین آن گونه که غزالی پراهمیت ترین بازپرداخت آن را در احیاء علوم الدین عرضه کرده می باشد در نهایت اخلاق آخرت و اعراض ازدنیاست . و حال آن که در این تحلیل مدعا آن بود که دنیا مشترک لفظی می باشد و در مباحث غزالی مراد از دنیا نظام قبل از آخرت می باشد که مقدمه حیات اخروی ونظام الدین و برای نیل به سعادت در نظر داشتن آن ضروری می باشد .

مطلب مرتبط :   دانلود پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دیدگاه دوم .

   هانری لائوست در کتاب سیاست و غزالی از یکسو از تحول اندیشه سیاسی غزالی خبر می دهد. مثلاٌ آنجا که درباره مسأله خلافت و امامت به نقل از کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد می نویسد :این مسأله نه یکی از مسائل اساسی دین می باشد و نه بحث در موضوع آن منحصر به بخش عقلی می باشد بلکه خلافت و امامت به شاخه فقه یعنی به بخش رفتار متعلق می باشد …. مسأله خلافت و امامت موجد کشمکش هایی متعصبانه گردید وارجح آن می باشد که اصولاً به آن پرداخته نشود …..(لائوست ، 1354   ، 131).

سپس در توجیه این شیوه بحث می آورد :

انتخاب چنین رویه از جانب کسی که در مستظهری با چنان حدت به مسأله سیاست پرداخته می باشد عجیب می نماید ونشانه تلخکامی او از سیاست می باشد ( لائوست  ،1354 ، 121).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی