بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

اهمیت فوق العاده واعتبار منطق در نظر غزالی بواسطه نوعی موضع گیری می باشد که وی در مقابل نفوذ اندیشه اسماعیلیان و تسلط سیاسی آنان اتخاذ کرده می باشد (منصور نژاد 1382 ، 140).

اگر عوامل سیاسی و اجتماعی بر شیوه و تحوه تفکر غزالی مؤثر بوده این تأثیر آیا در تعامل حاکم و مردم نیز دیده می گردد ؟ شاید به این پرسش نتوان پاسخ کاملاً مثبت داد زیرا که تحول اندیشه غزالی درباره مردم در آثارش نمودی ندارد ولی تحول اندیشه سیاسی غزالی درباره حاکم کاملاٌ مشهود می باشد و بلکه مسأله و معضلی می باشد که نیاز به تحلیل دارد .

زیرا غزالی که زمانی در دفاع از خلافت المستظهری یا فضائح الباطنیه را که به نوعی شریعت نامه نویسی می باشد در توجیه خلافت می نویسد در اواخر عمر نصیح الملوک را که نوعی سیاست نامه نویسی می باشد در توجیه قدرت سلاطین و شاهان می نویسد اینجاست که سیر اندیشه غزالی در دفاع از خلافت و سپس حمایت از سلطنت نیاز به توجیه و تحلیل دارد ضمن اینکه چگونه فردی می تواند در پس اثر اخلاقی عمیق وگسترده ای زیرا احیاءعلوم الدین نصیحه الملوک را بنگارد ؟

   دیدگاه اول : در زمینه سیر تحول اندیشه غزالی دکتر سید جواد طباطبایی می نویسد که نصیحه الملوک اثری استثنایی در مجموعه نوشته های غزالی می باشد که مؤید قاعده فکری غزالی می باشد و از منطق درونی تحول اندیشه سیاسی او تخطی نمی کند. به عبارت دیگر ، اندیشه سیاسی غزالی وحدتی دارد که تنوع آثار و اختلاف بیان و تعبیر خللی بر آن وراد نمی سازد (طباطبایی ،1367 ،86).

سپس در توجیه مطلب نحوه توجه غزالی به دین و دنیا را نحوه ای می داند که نه صرفاً مثل سیاست نامه روابط دنیوی می پردازند و نه مثل شریعت نامه ها دنیا را مزرعه و محل گذر می داند بلکه راه حل سومی دارد و آن مشترک لفظی بودن دنیاست .

مراد غزالی از دنیا زیادی تنعم وتلذذ نیست بلکه مراد او چیزهایی می باشد که قبل از مرگ لازم می باشد ونظام دین به معرفت وعبادت مشروط می باشد واین اعمال صحت بدن و سلامت و رفع نیازهای اساسی از قبیل مسکن و… را می طلبد . در این صورت دنیا وسیله سعادت آخرت می باشد و نظام دنیا شرط نظام دین می باشد.

فاذن بان نظام الدنیا اعنی ان مقادیر الحاجه شرط لنظام الدین (طباطبایی  ،1367 ، 198).

غزالی با عنایت به چنین ارتباط ای میان دین و دنیا به تعریف سیاست وانواع آن می پردازد و ضمن توضیح مراتب سیاست تمایزی اساسی میان سیاست آرمانی و واقعی وارد می نماید. علی رغم اینکه غزالی بعد از سیاست انبیاء سیاست علما را اشرف سیاست می داند :اشرف هذه المقامات بعد النبوه افاده العلم وتهذیب نفوس الناس ….(طباطبایی، 1372، 88).

     اما با اندک دقتی معلوم می گردد که با ختم دایره نبوت یگانه سیاستی که می تواند به تنظیم واقعی امور بپردازد سیاست خلفا ملوک و سلاطین می باشد  که غزالی آنان را هم طراز با    2- واقع بینی سیاسی غزالی را

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>