بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

جهت امام و والی و جماعتی این شرط را اعتبار کرده اند و آحاد رعیت را ،حسب روا نداشته اند و این شرط فاسد می باشد. زیرا که آیات و اخبار که ایراد کرده ایم ، دلیل می باشد بر آن چیز که هر که منکری بیند و بر آن خاموش باشد ، عاصی گردد. هر جا که بیند و چنان که بیند بر سبیل عموم و شمول وتخصیص آن به تفویض امام ،تحکمی بی اصل می باشد . ( غزالی  ،1357 ،ج 2 ، 682).

حاصل بحث آن که اولاً ،آحاد رعیت در امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن از کسی ندارد و اما در ارتباط با امر و نهی مردم بر پادشاهان وامراء فقط تا مراحلی مجازند ، نه مراحلی     با این مبنا ، توقع حقوق و آزادی مردم و سخن از حق تعیین سرنوشت حق نقد و حق تأسیس تشکلها و سایر حقوق مردم در آثار غزالی داشتن انتظاری بجا نیست و البته اینگونه توجه از امثال غزالی و سایر کسانی که نگرشی سنتی به عالم و آدم دارند عجیب نیست و جالب آن جاست که غزالی وقتی در رساله الادب فی الدین از آداب الرعیه                                 مع السلطان سخن به میان می آورد می نویسد :

قله الغشیان لبابه وترک الاستعانه به الالشی ء یلزم امره و دوام الهیبه له و ان کان ذا رفق وترک الاستجراء علیه و ان کان ذا لین وقله السوال وان کان مجیباٌ و الدعاء له ذا ظهر . ( غزالی ، 1363 ، 116).

ملازمه ی با سلطان را اندک کند و طلب یاری از شاه را ترک کند ، مگر چیزی که لازم است و هیبت او مستقر باشد گرچه سلطان مهربان باشد واگر سلطان ملایم می باشد رعیت بر او جسور نباشد و درخواست اندک داشته باشد گرچه سلطان دهنده و پاسخگو باشد و وقتی سلطان ظاهر می گردد برای او دعا کند.

اگر غزالی برای حاکم وظایفی نیز بر می شمرد که نقطه مقابل حقوق مردم می باشد. بیشتر جنبه توصیه های اخلاقی غیر قابل اجرا یا حداکثر مجموعه ای از احکام فقهی دارد تا دفاع از حقوق بشر و مکلف کردن سلطان و خلیفه . درباره اولین وظیفه حاکم ، هانری لائوست به درستی می نویسد :

اولین تکلیفش عبارت می باشد از اجرای حقوق الهی …. اما در مکتبی که حیات دینی و حیات دنیوی بدون آن که در یکدیگر ذوب شوند یک دیگر را تکمیل و هم آهنگ می کنند. حقوق الهی و حقوق بشری از یکدیگر غیر قابل انفکاکند. زیرا جامعه ای که حقوق الهی حرام و حلال و مقررات شرعی را رعایت کند حقوق بشری نیز در آن جامعه به طور خود به خود حفظ و رعایت خواهد گردید… تکریم به حقوق بشر اشراف مخلوقات و شبه خدا در این دنیا هم برا ی رئیس جامعه و هم برا اتباع وظیفه ای می باشد که از نظر درجه اهمیت بلافاصله پس از تکلیف رعایت حقوق الهی جای گرفته می باشد. اما باید در نظر داشت که خداوند از تجاوز به حقوق خود زودتر و آسانتر در می گذرد تا تجاوز به حقوق یکی از بندگانش. ( لائوست ،1354،‌ 389 ، 388).

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>