بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

-4-2-2-مصلحت

مصلحت عمومی موردتأکید غزالی نیست اما از آن جا که او،مصلحت رابه به حفاظت از خواسته های شرع ،معنی نموده ومقصود شرع دررابطه بامردم رابه حفظ دین ،جان،عقل ،نسل ومال وابسته  دانسته می باشد؛با واسطه ی شرع حفاظت ازجان ومال و…..مردم را از وظایف حاکم اسلامی می داند.

در مرحله اعمال حکم حاکم مورد نظر غزالی باید رعایت مصلحت مردم و جامعه را نیز بنماید و مصلحت عمومی از ملاکهای اعمال حکم محسوب می گردد اما در تعیین مصلحت بازداشت ، آحاد رعیت را با سلطان نرسد ، چه آن محرک و مهیج باشد و محذوری که از آن زاید ، بیشتر بود ، و امام سخن درشت گفتن ، چنان که گویی که از ظالم ، ای خدای ناترس ، آن چه بدین ماند ، اگر فتنه ای را جنباند که شر آن به غیر او برسد ، روا نباشد و اگر غیر از بر نفس خود ترسد روا باشد ، بل مستحب بود چه آن عادت سلف بوده می باشد که خود را در خطر انداختندی و تصریح انکار کردندی و از کشتن و انواع عذاب نترسیدنی ، بدانچه می دانستند که آن شهادت باشد ….پیامبر فرمود : افضل الجهاد کلمه حق عند امیر جائر ، فاضل ترین مجاهده ،سخن حق می باشد پیش امیر ظالم (غزالی،1357 ، 737).

پس برای طریق پند دادن پادشاهان و امر به معروف ونهی از منکر به سیره علمای سلف ارجاع می دهد. مثلاٌ داستانی را از حسن بصری در حضور حجاج نقل می کند ، که حاضر نشد به حضرت علی (ع) بد بگوید و در پاسخ حجاج دلیل را آیه 143 سوره بقره خواند و گفت : علی از آن کسانی می باشد که خدا ایشان را هدایت داده و اهل ایمان و پسر عم پیامبر (ص) و داماد او بر دختر او و دوست ترین مردم نزدیک او و صاحب سبقتهای بابرکت که حکم ازلی در حق وی به آن سابق بود. تو نتوانی و هیچکس از مردمان نتواند که آن را از او بازدارد و میان آن حائل گردد. پس گویم گر وی را ذلتهایی بوده باشد خدای بسنده می باشد او را .

به خدای که در حق او سخنی از این عدلتر نمی یابم . پس حجاج از این سخن متغیر گردید و روی ترش گرفت و به خشم از تخت برخاست و به خانه ای که در پس او بود در رفت . سپس حجاج حسن بصری را طلبید و گفت : تو در حق ما می گویی که خدای عزوجل ایشان را هلاک گرداناد . چه بندگان خدای را برای درم و دنیا بکشد ؟ گفت : آری گفت : تو را بر این چه می دارد ؟ گفت : آن چه خدای عزوجل بر عالمان پیمان بسته می باشد که حق را بیان کنند و آن را نپوشند . گفت : از حسن ، زبان را نگاه دار و بپرهیز از آن که از تو به من چیزی رسد که آن را کراهیت دارم  ، چه به سبب ان سر تو را از تن جدا کنم  ( غزالی، 1357 ، 743).

   در جای دیگر وقتی غزالی در ارکان امر به معروف و شروط آن بحث می کند می نویسد : به آن که حسبت عبارت می باشد از امر به معروف و نهی از منکر و رکن آن در چهار چیز می باشد : محتسب و کسی که بر وی حسبت کند و چیزی که در آن حسبت کند و نفس احتساب …… رکن اول : محتسب ، او را شرطهاست و آن شرطها …. شرط اول : تکلیف ، شرط دوم: ایمان ، شرط سوم : عدالت ، شرط چهارم : آنکه مأذون باشد از

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>