نوامبر 26, 2020

بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و …

1 min read

abstract futuristic technology space background

۳-۱۰-۶-۲- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی ۴۰۲
۳-۱۰-۶-۳- روش خلق اثر ۴۰۲
۳-۱۰-۶-۴- عناصر داستان ۴۰۳
۳-۱۰-۶-۵- ارزیابی ۴۰۸
۴-۱ عناصر داستانی ۴۱۳
۴-۲- مقایسهی نویسندگان در ردههای سنی مختلف ۴۱۵
۴-۳- تصویر و سایر اجزای تکمیلی ۴۱۸
۴-۴- روش پرداخت آثار ۴۱۹
۴-۵- سهم گروههای سنی مختلف از بازنوشتهها ۴۲۲
۴-۶- بررسی قالب بازنوشتهها ۴۲۳
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱: گزینش آثار از کلیله و دمنه ۹۹
جدول ۳-۲: فراوانی گزینش حکایات از هر باب ۱۷۱
جدول ۳-۳: فراوانی آثار بازنوشتهی کلیله و دمنه ۲۰۳
جدول ۳-۴: فراوانی گزینش آثار باز نوشته کلیله ودمنه ۳۶۵
جدول ۳-۵: حذفیات نویسنده ۳۶۵
جدول ۳-۶: فراوانی آثار بازنوشته کلیله و دمنه ۴۱۰
جدول ۳-۷: آثار باز نوشته از انوار سهیلی ۴۱۰
جدول ۴-۱: شیوه پرداخت آثار باز نوشته از کلیله و دمنه ۴۲۱
جدول ۴-۲: سهم گروه های سنی مختلف از آثار بازنوشته ۴۲۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱: انواع بازنویسی از لحاظ ساختار ۱۶
نمودار ۴-۱: انواع بازنویسی و باز آفرینی ۴۲۲
نمودار ۴-۲: گروه سنی ۴۲۳
نمودار ۴-۳: قالب آثار ۴۲۳
فصل اول
مقدمه
هر چند مدت زمان بسیاری از پیدایش ادبیات کودک و نوجوان نمی‌گذرد، اما در همین دورهی محدود نیز نویسندگان با عزمی استوار تلاش کردند در انواع مختلف ادبی از جمله، داستان، شعر، نمایش‌نامه و …. رسالت خود را نسبت به این گروه به انجام رسانند.
عده‌ای از این نویسندگان بر آن بودند تا آثارشان علاوه ‌بر داشتن وجههی ‌ادبی و هنری، میراث گران‌بهای کهن را نیز به کودک انتقال دهد؛ گنجینه‌هایی که در طول تاریخ، نسل به نسل منتقل گشته و به نوعی جزء مفاخر ملی و فرهنگی این سرزمین محسوب می‌شوند، اما به دلایل مختلف و از جمله سبک مصنوع و دشوار، کودکان و نوجوانان از آن بی‌بهره‌اند.
بازنویسی و ساده‌نویسی حلقه‌ی اتصال زنجیره‌ی ادب کهن با نسل امروزی و زمینه‌ساز انس و ارتباط کودک با شاهکارهای ادبی گذشته است.
مهدی آذریزدی از جمله پیشگامان نهضت بازنویسی برای کودکان است که موفقیتش در این راه، او را الگوی سایر نویسندگان قرار می‌دهد تا هر یک به نوعی در این زمینه دست به هنرنمایی زنند. در سال‌های اخیر بسیاری از متون برجسته و اخلاقی کهن از جمله شاهنامه، مرزبان‌نامه، بوستان و گلستان سعدی و … به برکت بازنویسی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.
«پیش از آن، کودکان باید شاهنامه، گلستان یا بوستان را همان‌گونه که نوشته شده بود، می‌خواندند. هدف، تنها خواندن بود، نه فهمیدن. اما هنگامی که به گنجایش شناختی کودک و نوجوان توجه شد، این پرسش برای دست‌اندرکاران ادبیات کودکان پیش آمد که آیا کودکان می‌توانند متن‌های دشوار ادبیات کهن را بفهمند؟ هدف این بود که آنان با این آثار آشنایی یابند، نه این که به اجبار و بدون منطق روشن آنها را بخوانند. این مرحله در فرآیند شکل‌گیری بازنویسی برای کودکان از اهمیت بسیار برخوردار بود». (محمدی و قایینی، ۱۳۸۲: ۶/۴۵۵).
کلیله و دمنه نیز گنجینه‌ای است غنی و پربار که علاوه بر مفاهیم اخلاقی و آموزنده، به دلیل تمثیلی بودن و بیان سرگذشت حیوانات که مورد علاقه‌ی کودکان است، توجه‌ هر نویسنده‌ای را که در حیطه‌ی ادبیات کودک فعالیت دارد، به خود جلب می‌کند.
این پژوهش به بررسی ۵۰ بازنوشتهی کلیله و دمنه از ۱۰ نویسنده برگزیده پرداخته و شیوه‌های خلق و عناصر داستانی آن را نسبت به متن کهن بررسی کرده است.
۱-۲- پیشینه‌ پژوهش
دربارهی بازآفرینی و بازنویسی متون کهن برای کودکان و نوجوانان، چندین مقاله و کتاب به چاپ ‌ رسیده است که به آن اشاره میشود:

نوشته ای دیگر :   سامانه پژوهشی -ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع)- ...

  1. هاشمینسب، صدیقه (۱۳۷۱). کودکان و ادبیات رسمی ایران. بررسی جنبههای مختلف بازنویسی ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان. تهران: سروش.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.