اهداف مصوب دوره متوسطه

اهداف مصوب دوره متوسطه

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف مصوب دوره متوسطه در ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به شرح زیر تعیین می شود. مدیران، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیت ها و انجام وظایف مربوط، به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.

2-17-1. اعتقادی

 1. به اصول اعتقادی و مبانی دینی و احکام اسلامی پای بند است.
 2. با سیر تکاملی ادیان آشنا است و از اصول اعتقادی خود با استدلال دفاع می کند.
 3. در کارها با اتکاء به خداوند و با اعتماد به او عمل می کند.
 4. با زندگی انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنا است و رفتار آنان را الگو قرار می دهد.
 5. با فلسفه تولی و تبری آشنایی دارد و نسبت به رعایت آن از خود حساسیت نشان می دهد.
 6. حاکمیت ولایت فقیه را یک اصل قطعی اسلام می داند و قدرت تبیین و استدلال در مورد آن را دارد.
 7. با زندگی اولیاء دین و شخصیت های اسلامی آشنا است و از تجارب آن ها در زندگی خود بهره می جوید.

8 . نماز را ستون دین دانسته و آن را اول وقت می خواند.

 1. تا آن جا که ممکن است قرآن تلاوت می کند و با مفاهیم و تفاسیر برخی آیات آشنا است.
 2. از رساله عملیه استفاده می کند.
 3. برای زندگی دنیوی و اخروی خود برنامه ریزی می کند.
 4. انجام آگاهانه تکلیف در برابر خداوند را وظیفه می داند.
 5. آمر به معروف و ناهی از منکر است.
 6. روحیه جهادگری دارد و شهادت را سعادت می داند.
 7. به انجام مستحبات رغبت نشان می دهد و از مکروه پرهیز می کند.
 8. حضور در مسجد و شرکت در محافل و مراسم مذهبی و اجتماعی را وظیفه دینی می داند.

2-17-2. اخلاقی

 1. از عوامل گناه و لغزش دوری می جوید.
 2. ارزش ها و ضد ارزش ها را تشخیص می دهد و به پاسداری از ارزش ها پای بند است.
 3. از توانایی های خود به درستی استفاده می کند.
 4. در رفتار و گفتار خود به رعایت حیا و عفت پای بند است.
 5. اطاعت از والدین را وظیفه خود می داند و دیگران را نیز به اطاعت از آن ها تشویق می کند.
 6. برای انجام کارهای خود برنامه ریزی می کند.
 7. انجام کار خیر را در راه خدا عبادت می شمارد.

8 . افکار و اعمال ناپسند را در شأن خود نمی داند و از انجام آن خودداری می کند.

 1. از لباس های مناسب اسلامی و ایرانی استفاده می کند.
 2. با دور اندیشی آینده بهتری می سازد.
 3. موازین دین و اجتماع را در آراستگی ظاهری رعایت می کند و نسبت به ترویج آن اهتمام دارد.
 4. دیگران را با توانایی هایشان می شناسد و عیب جویی را یک ضد ارزش می داند.
 5. انتقاد پذیری و نقد توأم با حسن نیت را با اهمیت و زمینه پیشرفت می داند.
 6. کمک به دیگران را بر کمک خواستن از آن ها ترجیح می دهد و در ترویج روحیه اقدام شخصی می کوشد.
 7. برای پیشرفت کشور و راحتی و آسایش و امنیت هموطنانش تلاش می کند.
 8. رفتار و اعمال خود را بر پایه عقل و فکر ارزشیابی و انتخاب می کند.
 9. رفتاری متعادل دارد و به احساسات خود مسلط است.
 10. قوانین و مقررات را رعایت می کند و در ترویج آن می کوشد.

2-17-3. علمی و آموزشی

 1. پدیده های ساده علمی، تجربی و محیطی و ارتباط آن ها را درک می کند.
 2. در حوزه های علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی اطلاعات کافی دارد و می تواند در زندگی از آنهااستفاده کند.
 3. کتاب های نوشته شده به زبان فارسی را روان می خواند و به این زبان خوب تکلم می کند.
 4. آیین نگارش فارسی را می داند و می تواند به این زبان، نامه، گزارش و مقاله بنویسد.
 5. در استفاده از ریاضیات برای حل مسائل خود و جامعه مهارت دارد.
 6. زبان عربی را در سطح درک معنی برخی از سور قرآن، احادیث، اذکار، نماز و دعاهای متداول می داند.
 7. با حداقل یک زبان خارجه در حد توانایی ارتباط با دیگران آشنایی دارد.

8 . ارزش اطلاعات همه جانبه و صحیح را می داند و در استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی مهارت دارد.

 1. برای زندگی و کار در جامعه و تحصیل در دوره های بالاتر مهارت های لازم را دارد.
 2. با اعتقاد به تأثیر علم در انجام درست کارها، فن آوری مناسب را به خدمت می گیرد.
 3. با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه می تواند انتخاب شغل نماید.
 4. جریان یادگیری خود را هدایت می کند.
 5. به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

2-17-4. فرهنگی ـ هنری

 1. برای فراگیری هنر مورد علاقه خود، تلاش می کند.
 2. دستاوردهای فرهنگی و هنری جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خویش می داند.
 3. جنبه هایی از هنر مورد علاقه خود را در انجام فعالیت ها به کار می بندد و زیباترین لحظه ها و پدیده ها را به کمک هنر ثبت می کند.
 4. به شناخت خصوصیات برجسته هنری و فرهنگی ملل علاقه مند است و در نقد آن ها از تجارب و دستاورد های فرهنگی کشور خود و دیگر کشورها استفاده می کند.
 5. با مفاخر فرهنگ و هنر آشنا است و از آن ها استفاده می کند.
 6. به مطالعه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان علاقه مند است.
 7. به زبان و لهجه بومی و محلی خود علاقه مند است.

8 . آثار فرهنگی و هنری را ارزیابی و فرهنگ و هنر اصیل را تشخیص می دهد.

 1. به نقش مهم زبان فارسی در وحدت فکری ایرانیان واقف و با آثار برجسته ادب فارسی مأنوس است.

 

2-17-5. اجتماعی

 1. برای تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده، همسایگان و دوستان تلاش می کند.
 2. با ارزش صله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشویق می کند.
 3. اهمیت تلاش خانواده را می داند و با ویژگی های خانواده متعادل آشنا است.
 4. خداوند را منشاء حق و عدالت می داند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند.
 5. برای حفظ و توسعه یکپارچگی در اجتماع، تلاش می کند.
 6. نسبت به دیگران خیرخواه است و آنان را از انجام کارهای نادرست نهی می کند.
 7. مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجیح می دهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی می داند.

8 . به رعایت حقوق دیگران پای بند است.

 1. در فعالیت های اجتماعی آگاهانه و با علاقه مندی شرکت می کند.
 2. مسئولیت های افراد را در اجتماع درک می کند و نسبت به آن ها از خود رفتار مناسب نشان می دهد.
 3. در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران با سعه صدر برخورد می کند.
 4. با برنامه های توسعه آشنا است و برای تحقق اهداف آن می کوشد.
 5. ایثار را ارزش می داند و هر زمان مصالح جامعه اسلامی اقتضا کند از خود گذشتگی نشان می دهد.
 6. در راه خدمت به میهن و مردم داوطلب بوده و از خود گذشتگی نشان می دهد.

2-17-6. زیستی

 1. کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و با انجام فعالیت های ورزشی، سلامت آن ها را حفظ می کند.
 2. با بهداشت فردی و اجتماعی و روانی و تأثیر آنها بر سلامت جامعه آشنااست و اصول آن را رعایت می کند.
 3. در حفظ و احیای محیط زیست فعالانه مشارکت می کند.
 4. برای ارتقاء سطح خود در رشته ورزشی مورد علاقه تلاش می کند.
 5. با کمک های اولیه آشنایی دارد و در مواقع بروز حوادث می تواند به یاری آسیب دیدگان بشتابد.
 6. علائم برخی از بیماری ها و راه های پیشگیری و درمان آن ها را می داند.

2-17-7. سیاسی

 1. مبانی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران را می داند و به آن اعتقاد دارد.
 2. نظام های حکومتی جهان را می شناسد و آن را نقد می کند.
 3. آثار مثبت حکومت دینی و ولایت فقیه را در سعادت دنیا و آخرت می فهمد.
 4. با جغرافیای سیاسی ایران و کشورهای اسلامی آشنا است و تفاوت های سیاسی و فرهنگی آن ها را می داند.
 5. برای حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی از خود گذشته و ثابت قدم است.
 6. با قانون اساسی و اصول آن آشنا است.
 7. روحیه سلحشوری دارد و برای حفظ کیان اسلام و ایران از خود گذشتگی نشان می دهد.

8 . با شیوه های استعمار نوین آشنا است و راه های مقابله با آن را می داند.

 1. شیوه های تبلیغی دشمنان را می شناسد و در مقابل آن ها عکس العمل مناسب نشان می دهد.
 2. حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه را لازم امنیت ملی می داند و برای تحقق آن تلاش می کند.
 3. برای ایجاد زمینه های وحدت مسلمین و رهایی مستضعفین احساس مسئولیت می کند.
 4. به انجام فعالیت های سیاسی به عنوان تکلیف دینی و ملی پای بند است و مسایل سیاسی را تحلیل می کند.
 5. با معنای انتظار آشنا است و وظایف مسلمین را در زمان غیبت از لحاظ مبارزات سیاسی می داند.

2-17-8 . اقتصادی

 1. کار را عبادت می شمارد و از تن پروری و راحت طلبی دوری می جوید.
 2. از وسایل خود به خوبی نگهداری می کند و از تجمل گرایی و مصرف زدگی دوری می جوید.
 3. با عشق و علاقه، پیگیر و سخت کوش وظایف شغلی خود را به خوبی و درست انجام می دهد.
 4. با منابع اقتصادی کشور، منطقه و جهان آشنایی دارد و برای توسعه آن ها تلاش می کند.
 5. حقوق مالکیت فردی و اجتماعی را می داند و رعایت می کند.
 6. مشاغل مولد و مشروع جامعه خود را می شناسد و برای دستیابی به آن ها تلاش می کند.
 7. برای ارتقاء سطح اقتصادی خانواده تلاش می کند.

8 . احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آن ها پای بند است.

 1. راه های کسب و استمرار استقلال اقتصادی کشور را می داند.
 2. منابع مادی و ثروت های ملی را از آن خداوند و متعلق به همه نسل ها می داند.
 3. در فعالیت های اقتصادی از علم اقتصاد استفاده می کند.

12. برای تقویت استقلال اقتصادی کشور، استفاده از تولیدات داخلی را در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی افتخار می داند و در ترویج آن می کوشد.

]]>