استفاده از اینترنت

قیمت
-جستجوی واژه ها کلیدی تحت اسامی تجاری
– پست الکترونیکی
-خبر نامه ها
-تبلیغات بنری
مؤثر بودن تبلیغ کردن بصورت آنلاین online : یک مقایسه بین فرهنگی
کالا : کتاب
Malte Brettl and Andrea Spilker-Atting(2010)
14
-در کشور رومانی:- آگاهی از وجود محصول
-آگاهی از مشخصات و ویژگیهای محصول
-جستجوی عرضه کننده
– در کشور آمریکا :-عمل خرید
تبلیغات اینترنتی در رومانی جنبه آگاهی دهنده دارد خرید اینترنتی بخاطر ترس از امنیت کمتر انجام می شود
دیدگاهها و عقاید در تبلیغات بصورت آنلاین در دو کشور رومانی و ایالات متحده آمریکا
Ying Wang and shaojing Sun (2010)
سابقه تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات بازاریابی در ایران نیز انجام شده که به خلاصه تحقیقات انجام شده می پردازیم:
در پژوهشی با عنوان کاربرد اینترنت در بازاریابی محصولات ایران ، به بررسی و شناخت چگونگی رویکرد شرکتهای ایرانی به استفاده از شبکه اینترنت جهت کاربردهای تجاری نقد و ارزیابیروش های مورد استفاده این شرکتها در مقوله تجارت روی اینترنت ، بیان فرصتها و تهدیدات بوجود آمده از این رهگذر و به طور کلی آسیب شناسی استفاده از اینترنت در میان شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که اولاً می توان گفت شرکتهای ایرانی از مدل اطلاعات به معاملات استفاده می کنند و ثانیاً بین انتخاب مدل و اندازه شرکتها، نوع صنعت و نوع مالکیت ارتباط معناداری مشاهده نشد . مشکلات عمومی شرکتهای ایرانی در استفاده از اینترنت جهت بازاریابی ، نداشتن یک مدل منسجم استفاده از اینترنت ، ضعف نگرش کلان و استراتژیک در مقوله استفاده از اینترنت ، برخورد غیر پویا و استاتیک در میان شرکتهای ایرانی در خصوص استفاده از اینترنت ، ضعف فنی صفحات وب ، عدم رعایت برخی نکات ظریف ولی مهم در استفاده از اینترنت ، عدم برخورداری از آموزش کافی مسئولان اینترنت در شرکتها ، ضعف سیستم فنی در داخل کشور در پشتیبانی اینترنتی. (شاهمیر ، 1378)
در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر جلب‌رضایت مشتریان اینترنتی و اولویت‌بندی آنها با اطلاع از نقاط قوت ، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران و با در نظر گرفتن خواسته های مشتریان (VOC) عوامل موثر بر جلب رضایت مشتریان اینترنتی و اولویت بندی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است که در این پژوهش دسترسی سریع و آسان به کالای مورد نیاز، سرعت در ثبت سفارش، تحویل به موقع، اعتبار و اطمینان از خدمات ارائه شده، خدمات پس از فروش اطلاع رسانی و تبلیغات صحیح و واقعی و امنیت اطلاعات به عنوان امنیت اطلاعاتی به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتریان در نظر گرفته شده است.و در نهایت این نتایج حاصل گردید که اعتبار اطمینان از خدمات ارائه شده، مهمترین عامل در جذب رضایت مشتریان اینترنتی می باشد و پس از آن به ترتیب امنیت اطلاعاتی ، تحویل به موقع،اطلاع رسانی،تبلیغات صحیح و واقعی،خدمات پس از فروش مناسب،دسترسی سریع و آسان به کالای مورد نیاز،سرعت در ثبت سفارش در رتبه های بعدی قرار دارند.( علائی‌کاخکی،1386)
در پژوهشی با عنوان بررسی نقش آمیخته پیشبرد بازاریابی بر توسعه صنعت گردشگری در ایران با تأکید بر بازاریابی اینترنتی تأثیر آمیخته پیشبرد بازاریابی اینترنتی بر صنعت گردشگری در ایران مورد مطالعه قرار گرفت.جامعه آماری این پژوهش را تعداد380 نفر از گردشگران ورودی در یک بازه یکماهه تشکیل می دادند. نتایج پژوهش نشان داد که اهمیت ابزارهای تبلیغاتی به این صورت است: جذابیت دیداری سایت، موتورهای جستجو، مجلات اینترنتی، بنرهای تبلیغاتی. همچنین اهمیت ابزارهای پیشبرد فروش در اینترنت بصورت: کاهش قیمت خدمات گردشگری، مسافرتهای تشویقی، بیان شدند.(سالاری،1387)
در پژوهش دیگری با عنوان بررسی رابطهی ویژگی های شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت در ایران، رابطهی بین ویژگی های شخصیتی کاربران اینترنت و تأثیر آن بر رفتار خرید اینترنتی آنها مورد بررسی قرار گرفت. براساسیافته های این پژوهش از بین ویژگیهای مربوط به اینترنت، ویژگی امنیت برای خریداران اینترنتی (گروههای شخصیتی و جمعیت شناختی مختلف) بیش از سایر عوامل حایز اهمیت است، در بینگروه های مرجع تأثیر خانواده و متخصصان بر تصمیم خرید مصرف کنندگان اینترنتی بیش از سایرگروه های مؤثر است و از بین منابع کسب اطلاعات همه کاربران اینترن

]]>