ارشد : بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

دادگاه استنیاط کرده می باشد تفاوت دارد ، شهادت تابع مقصود واقعی می باشد ، به ویژه در صورتی که در دادرسی هدف کشف واقع باشد نه فصل خصومت . قانون مدنی نیز در ماده 1319 به شهادت خلاف واقع ترتیب اثر نمی‌دهد .

4.موضوع اخبار وقایع مادی و خارجی می باشد نه استنباط از قوانین یا آثاری که قانون بر آن وقایع بار می‌کند به عنوان مثال ، تصدیق به حضور در دفتر اسناد رسمی و تسلیم مبیع و ثمن و امضای دفتر از اموری می باشد که به شهادت اثبات می‌گردد اما اظهار عقیده نسبت به لزوم بیع و آثار آن در قلمرو شهادت به معنای خاص آن نیست .

درست می باشد که در دعاوی بین المللی گاه دادگاه از راه شهادت و اظهار عقیده‌های اهل نظر به راه حل معتبر در حقوق خارجی دست می‌یابد ، اما ، در واقع دادگاه به آن چیز که احراز آن در صلاحیت خود او می باشد می‌پردازد و در راستای آن به گفته معتمدان تکیه می‌کند و نباید آن را با شهادت ، به معنی دلیل اثبات موضوع اشتباه نمود . (کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، جلد دوم ، ص 7)

حکمت مشروعیت شهادت

شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی الاعم چه حق الناس و حق الله باشد تشریع شده و از دو جزء تشکیل می‌گردد و دو مرحله دارد

  1. تحمل شهادت 2. اداء شهادت.

تحمل شهادت: معنی التزام می باشد که شاهد ملتزم می‌گردد آن چیز که را دیده و شنیده اظهار نماید.

اداء شهادت: اعلام شاهد حاکم را با شهادت دادنش به سبب آن چیز که که حاصل شده برای او علم به آن چیز که که مشاهده کرده آنرا.( ابوالوشِ ،محمد اسماعیل ، الشهادات دلیل من ادله الاثبات فی الفقه الاسلامی ص53- 63- 83.)

 

مستند شهادت: ضابطه و قاعده در شهادت وجود علم می باشد که از طریق دیدن و شنیدن یا هردوی آن‌ها به دست می‌آید به استثنای مواردی که شهادت به استفاضه کافی می باشد: بعضی از امور بوسیله شنیدن و شیاع بین مردم که در فقه به آن استفاضه گویند ثابت می‌گردد.( ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی ص 158.)

مستند علم در شهادت: در شهادت علم باید مستند به حسّ باشد ولی عده‌ای استناد به حس را در علم شرط نمی‌دانند و تأکید نموده‌اند اگر از راه‌هایی زیرا تواتر، خبر همراه با قراین دالّ بر صحت و شهرت، علم بدست آید کافی می باشد. امام خمینی (ره) در این باره می­فرمایند، ضابطه این می باشد که باید در قرآن کریم نیز آیاتی که موید استعمال کلمه شهادت در معنای حضور و اخبار قاطع باشد هست . در آیات « وَاللهُ

 مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

]]>