ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی 

تکه ای از متن پایان نامه :

  • افزایش اعتماد به نفس کاری پرسنل
  • زمینه های بروز نوآوری ها و ابتکارات
  • ایجاد رضایت مندی در افراد (شکوفیان و همکاران، 1384).

 

اهمیت آموزش کارکنان

آموزش کارکنان کلیه کوشش هایی می باشد که در جهت ارتقای سطح دانش ، آگاهی و مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود می نماید (ابطحی، 1373).

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی سازمان ها برای سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می گردد. حیات سازمان ها تا حدود زیادی به دانش و مهارت های مختلف کارکنان بستگی دارد. هر چه این زمینه ها به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می گردد     (سام خانیان، 1384).

بعضی از عواملی که آموزش کارکنان را ضروری می سازد عبارتند از :

  • شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه ها

اهداف آموزش در سازمان ها

هدف کلی آموزش و بهسازی شامل تحصیل دانش و مهارت می باشد.هر برنامه آموزش و بهسازی یک یا چند تا از اهداف زیر را تعقیب می کند :

  1. سطح فردی خود آگاهی را بهبود می بخشد.
  2. مهارت فردی ر ا در یک یا چند حوزه تخصصی افزایش می دهد.
  3. انگیزش افراد را برای انجام شایسته وظایف شغلی، افزایش می دهد (عباسپور، 1382).

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>