اثرات ورزش مداوم بر سلامتی بدن | ورزش

اثرات ورزش همیشگی بر سلامتی بدن

اثرات ورزش همیشگی بر سلامتی بدن

 

محققان با انجام تحقیقاتی روی موشا به این نتیجه رسیدن که ورزش و دویدن از رشد تومور کبد کم می کنه و در درمان سرطان کبد موثره.

به گزارش آکا ایران ورزش همیشگی باعث کاهش خطر دچار شدن به سرطان کبد می شه. تحقیقاتی در این مورد روی دو گروه از موشا انجام شد که یکی از اونا تغذیه کنترل شده ای داشتن و دیگری تغذیه چربی داشتن و در این گروه یکی غیر فعال بودن و دیگری ورزش می کردن.

 

گروهی که ورزش می کردن هر روز به مدت ۶۰ دقیقه روی تردمیل می دویدند و این کار رو پنج روز در هفته انجام می دادن. بعد از ۳۲ هفته ورزش همیشگی، ۷۱ درصد از موشایی که تغذیه کنترل شده ای داشتن تومورشان بزرگ تر از ۱۰ میلیمتر شد در حالی که در گروهی که ورزش نمی کردن ۱۰۰ درصد اونا تومورشان بزرگ تر از ۱۰ میلیمتر شد.

 

 

این نشون میده که تومورهای کبدی در کسائی که ورزش می کنن کمتر رشد می کنه. پروفسور ژان فرانسوا دوفور میگه: تحقیقات نشون دادن که ورزش همیشگی در حجم تومورها اثر میذاره. ورزش از چربی کبد کم می کنه. ما میدونیم که امروزه روش زندگی بسیار غیر سالم شده که باعث چرب نشدن کبد می شه که در آخر منتهی به سرطان کبد می شه. این تحقیقات شروعی واسه بررسی تاثیر ورزش روی سرطان کبد بوده و محققان امیدوارن تا در آینده تحقیقات بیشتری در این مورد صورت بگیره.

سرطان کبد حدود ۵.۴ درصد از کل سرطانا رو در بر میگیره. هر ساله ۶۹۵ هزار نفر بر اثر این مریضی می میرن که ۴۷ هزار نفر اونا در اروپا هستن. سرطان کبد پنجمین سرطان شایع در بین مردان و هشتمین سرطان شایع در میان زنونه.

 

 

منبع :