اثرات مهم گل شاه پسند | طب ایرانی

به کار گیری دَم کرده گل شاه پسند در برطر شدن زخمای دهن و همینطور نرمی و اسفنجی بودن لثه به وسیله کارشناسان پیشنهاد می شه.

کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: به کار گیری دَم کرده بخشای هوایی گل شاه پسند موجب رفع بیخوابی می شه.

ایشون با بیان دیگه امتیازات تنتور گل شاه پسند توضیح داد: کارشناسان گیاه دارویی واسه برطرف کردن حالت به وجود اومده به وسیله زیادی اسید اوریک و بروز مریضی مختلفی مثل نقرس مصرف تنتور بخشای هوایی گل شاه پسند رو پیشنهاد می کنن.

نقشی ضمن عنوان کردن یکی دیگه از اثرات مهم گل شاه پسند ادامه داد: تقویت، جلا بخشیدن و شفافیت موی سر هم با به کار گیری دَم کرده گل شاه پسند بدست میاد.

کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآورشد: بهتر شدن وضعیت اشتها و به طورکلی فعالیّتای دستگاه گوارش با دَمکرده گل شاه پسند در افراد گرفتار دیده شده شده.

ایشون با اشاره ای به تقویت مو با به کار گیری این گیاه دارویی اعلام کرد: کارشناسان واسه رفع خستگی های عصبی و افسردگی، کُندی فعالیتای گوارشی و دفع سنگای کلیه به کار گیری تنتور گل شاه پسند رو موثر می دونن.

 

نقشی تاکید کرد: با در نظر گرفتن محرّک بودن گل شاه پسند، به کار گیری دَم کرده و تنتور این گیاه دارویی موقع حاملگی پیشنهاد نمی شه.

منبع : hidoctor.ir