اثرات مضر کافور بر بدن | اطلاعات دارویی

بعد از دریافت مقدار کمی کافور، تشنج به همراه افسردگی، آسیب کلیه ها، انقباض قلب و اغمای بعد از تشنج اتفاق میفته. اثرات سمّی کافور بعد از مصرف ۲ گرم ظاهر می شه و مقدار کشنده اون در بزرگسالان ۴ گرم و در کودکان ۱ گرمه.

اثرات سمی کافور شامل: ناراحتی معده، ایجاد گاز معده، قولنج، تهوع و استفراغ، اسهال، اضطراب، هیجان، هذیون گویی، تشنجات صرع مانند و انقباض قلبه.

خوردن کافور باعث احساس سرما و لرزیدن بدن و هم تاری چشم می شه.

کافور از چند روش وارد بدن می شه: تنفس بخار کافور، جذب از راه پوست بدن، خوردن، تماس با پوست یا چشم .

 اثرات سمّی کافور بعد از مصرف ۲ گرم ظاهر می شه و مقدار کشنده اون در بزرگسالان ۴ گرم و در کودکان ۱ گرمه.

اندامایی که کافور روی اونا اثر میذاره شامل چشما، پوست، 

کلیه ها،  دستگاه تنفسی و سیستم عصبی مرکزیه. البته همه این اثرات و علائم وقتیه که بطور مستقیم ماده کافور رو بخوریم یا بوی اونو استنشاق کنیم یا با پوست تماس پیدا کنه. نه اینکه شاید مقداری کافور در غذا ریخته شده باشه. کافور روی سیستم گوارشی و سیستم عصبی مرکزی اثرات نامطلوبی داره و باعث مسمومیت سلولای کبدی  می شه.

مصرف کم کافور باعث احساس گرمی در معده می شه. مقادیر زیاد کافور باعث تهوع، اسهال و استفراغ می شه. هم اینکه باعث سرگیجه، پریشونی ذهنی و توهم می شه. اگه این علائم ادامه پیدا کنه و شدید شدن شه باعث افسردگی، بیهوشی و حتی مرگ در اثر مشکل تنفسی می شه.

گزارشایی از مسمومیت و مرگ افراد با کافور هست، مخصوصا کسائی که داروهای شامل کافور رو بدون تجویز دکتر مصرف کردن.

مصرف یا تماس دراز مدت با کافور باعث مسمومیت طولانی می شه که به دلیل خاصیت سمی و اثر زیاد اون بر بدنه. البته باید بگم در مورد اثر کافور روی سیستم تولید مثل آدم و هم اثرات سرطان زایی این ماده هیچ مطلبی ثابت نشده.

منبع تبیان