پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع ورزشکاران، تمرین مقاومتی، تمرینات مقاومتی، فعالیت ورزشی

اریانس ها٬ استفاده شد. بعلاوه از آزمون های t زوجی و t مستقل (به ترتیب جهت بررسی تغییرات درون و برون گروهی) در سطح معنا داری 05/0>P استفاده گردید. کلیه تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع تمرین مقاومتی، فعالیت ورزشی، ورزشکاران، تمرینات مقاومتی

ق کرونر مفید هستند. در مطالعات بالینی انجام شده در سال های اخیر بستری شدن با سندرم حاد کرونر سطح BNP با سطح BNP و ستون پیش آگهی در بیماران بالاتر بود (تز52 و همکاران, 2005؛ کیکوتا,531996).... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه زنان و دختران، خارج از خانه، اوقات فراغت

رفت و آمد با دوستان، اقوام، یا گردش در شهر به تنهایی و … در برخی موارد از آثار ترس از سرزنش و حر فهای دیگران و پذیرش بی چون و چرای فرهنگ بومی و سنتی و باورهای نادرست در مورد زن و دختر... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه زنان زندان، نهاد خانواده، محل سکونت، فرار از منزل

یادگیری کودک از طریق مشاهده و تقلید از والدین اهمیت زیادی می دهند در یک تحقیق رفتار والدین و رفتار فرزندان آنها را مورد مقایسه قرار دادند آنها چنین نتیجه گرفتند که : کودکان پرخاشگر... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، خانواده گسترده، جرم زنا، ارزش ها و نگرش ها

باشند 70 5-3) فمینیسم فرهنگیفمینیسم فرهنگی به توسعه فرهنگی جداگانه زنان و نیز ماهیت خاص روابط آنان با همدیگر و جامعه تأکید می‌کند. فمینیسم فرهنگی معتقد است زنان به طور فطری و اساسی... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه تناسب اندام، فرار دختران، اوقات فراغت، آداب و رسوم

دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درمورد رگرسیون لجستیک، قوانین انجمنی، معیارهای ارزیابی، ارزیابی کیفی

پشتیبانی از نوع داده اسمی از عملگرهای مختلفی برای تبدیل مقادیر غیرعددی به عدد استفاده شده است. به همین دلیل تنها از روش Split validation با نسبت 70-30 برای ارزیابی استفاده شده است که تقسیم... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درمورد بیمه گذار، داده کاوی، کهگیلویه و بویراحمد

2%12. 1%KNIMe14. 4%11. 8%WEKA1. 6%10. 6%Salford6. 3%8. 5%Statistica همانطور که نتایج رای گیری مشخص میکند نرم افزار Rapidminer بیشترین استفاده کننده را دارد. در این پایان نامه نیز عملیات داده کاوی توسط این نرم افزار... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درمورد داده کاوی، خوشه بندی، درخت تصمیم، هوش مصنوعی

ازیک تعداد زیادی ازداده بوسیله بعضی ازفناوری ها به عنوان رویه ای برای کشف دانش ازپایگاه داده است، که گام های آن شامل موارد زیر هستند . 1-پاک سازی داده ها :حذف داده دارای نویز و... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درمورد داده کاوی، خوشه بندی، یادگیری ماشین، شرکتهای بیمه

3-2-2 فیلدهای مجموعه داده صدور 253-2-3 کاهش ابعاد 253-2-4 فیلدهای مجموعه داده خسارت 293-2-5 پاکسازی داده ها 293-2-6 رسیدگی به داده های از دست رفته 293-2-7 کشف داده دور افتاده 303-2-8 انبوهش داده 323-2-9 ایجاد... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل