پایان نامه حقوق

منابع مقاله با موضوع نیازهای اجتماعی

استقرا در مقررات حقوقی نشان میدهد نگارندگان قانون مدنی نیز این شیوه را پی گرفته و سه محور کلی در معاملات غرری برشمردهاند: عدم اطمینان به اصل وجود مورد معامله، عدم اطمینان به امکان... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

اگرچه فرانسه و انگلستان هر دو بر غیر انسانی بودن این جنگ افزارها تأکید کردند لیکن انگلستان بلافاصله شروع به استفاده از آن بر علیه نیروهای آلمانی نمود. در نتیجه خیلی زود هر دو طرف... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

منابع مقاله با موضوع عقلانیت محدود

نقص قراردادی و تعیین بخش ناقص به تشخیص طرف قوی خطر وجود دارد. چه این که نقص قرارادادی نفع شخصی فرد را از قرارداد شدت میبخشد و او در پوشش نقصها به سود خود میاندیشد و عمل میکند. بنابراین... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

ها بود که سلاح های شیمیایی، بمب اتمی جهان سومی ها نامیده شد.(قاسمی، 1374، 21) و این در حالی است که تولید و انبارسازی سلاح های شیمیایی و به طور فزاینده ای ادامه دارد. استفاده از این گونه... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

منابع مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

اندیشه را هدایت میکند، میتوان در گام بعدی از این مطلب سخن گفت که نیازهای روزافزون اندیشههای پاگرفته را دگرگون میسازد تا جایی که از یک مبنا دو دید متفاوت شکل میگیرد. و حتی ممکن است... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : اقدامات تروریستی

بینالملل عرفی در زمینه ممنوعیت توسل به زور شاهد هیچ گونه تحول وتغییری نیستیم و شاید در اینجا این سوال پیش آید، حال که هیچگونه تغییر و تحولی را حتی پس از قضیه عراق در حقوق بینالملل... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : توسل به زور

تعهدات، مبانی آتش بس را از بین میبرد و مجوز توسل به زور طبق قطعنامه 678 (1990) را احیاء میکند. این مبنای توسل به زور در گذشته بوده است و توسط شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل