اکتبر 30, 2020

نوشته های تازه

1 min read

شکل ۲-۳ فرایند پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ، ص ۲۲).همچنین ساختار اطلاعاتی درCRMرا می توان با...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.