پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان درمورد درآمد سرانه، ارزش افزوده، سازمان ملل، شاخص توسعه

مک‌ پرسون و پایک76، 2001 و پایک و روس77، 2004)، در ارزیابی سرمایه‌ی فکری، از نظریه‌ی اندازه‌گیری استفاده کرده‌اند. اخیراً نیز عناصر نظریه‌ی اندازه‌گیری در محاسبه‌ی سرمایه‌ی فکری به... متن کامل

توسط mitra2--javid، قبل