No category

پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت سود، اندازه گیری، صورتهای مالی

ی است. د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند. از نظر دچو، کوتاری و واتز19 (1998) در مدل های تئوری برای... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ورشکستگی

بسزایی دارد. بنابراین مطالعه رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اجزای سود لازم به نظر می رسد. این مطالعه به حدس توماس12(2000) پاسخ می دهد.وی بیان می کند که بزرگنمایی و کوچک نمایی... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ریسک ورشکستگی

بسمه تعالی دانشکده اقتصاد و حسابداری (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است» نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان‌نامه: 10121301912053 عنوان... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی نیروی انسانی، استاندارد، امارات متحده عربی

: با پیوستن به سازمان بین المللی کار (A.L.O) در سال 1972 ،1قطر بعضی ازاستانداردهای این سازمان را پذیرفته است و طبق آن ملزم به احترام ، ترویج و تشخیص حقوق اساسی کارکه توسط این سازمان وضع شده... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی بهره بردار، گاز طبیعی، نفت و گاز

مگرآنکه مراحل و روند قانونی آن طی شود . به همین صورت ، کارفرما نمی تواند کارگران کارفرماهای دیگررا به استخدام خود درآورد . کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، خانواده ها، استاندارد

دفتر کار خود بجز استخدام کارگران خارجی را ندارد . ( ماده 33 ) استخدام کارگران خارجی برای کارفرماها براساس یک قرارداد کتبی که بین فرد دارای مجوز و کارفرما منعقد می شود انجام می شود . مفاد... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی عربستان سعودی، مذاهب اسلامی، انتظارات مردم

های دیگر باشند . دراداره کار و تامین امور اجتماعی بخشی برای استخدام کارگران اماراتی در نظر گرفته شده که شامل وظایف ذیل است : 1) فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب برای اماراتی ها 2) کمک... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی Globalization، the Middle East، منطقه آزاد

. همچنین در بعضی ازاین کشورها (عربستان )کفیل کارفرمای انحصاری مکفول (کارگر )است و مکفول اجازه تغییر کفیل خود که کارفرمایش هست را ندارد. 2 -1-4نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی the Middle East، Globalization، بهره بردار

کفالت بوده و متعهد له نیز ادعا کند ضمانت برای اموال بوده ، باید ضامن سوگند یاد کند .(ماده 1073 ) 5-1-3کفالت و ضمانت زن : در صورتی که یک زن بدون اجازه شوهرش مبادرت به انعقاد عقد کفالت یا ضمانت... متن کامل

توسط admin3، قبل