منابع و ماخذ تحقیق تحلیل سلسله مراتبی

نگارنده
حسن عرب عامری

بهمن ماه 1392
سپاس
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلا له که اثارقدرت او بر چهره روز روشن،تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. افرید گاری که خویشتن را به ما شناساند وعمری و حکمتی عطا فرمود تا بدان،بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
از انجایکه تجلیل از معلم ، سپاس از انسانی است که هدف و غایت افرینش را تامین می کند وسلامت امانتهایی را که به دستش نهاده اند، تضمین; برحسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل”
از پدر و مادر عزیزم …این دو معلم بزرگوارم…که همواره بر درشتی و کوتاهی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند، و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند.
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکترعبدالشاه که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.
از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر همتیان، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛ و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب اقای دکتر سید عبد الله حیدریه که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛کمال تشکر و قدرانی را دارم؛ باشد که این خرد ترین، بخشی از زحمات انان را سپاس گوید.

 
 

تقدیم
تقدیم به :خدایی که آفرید جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را،عشق را و دوست داشتن را در وجودم دمید.
تقدیم به دختر عزیزم “سارا” که نگاهش، لبخندش، امید و تلاش را در من مضاعف نمود.

معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش

اینجانب حسن عرب عامری دانشجوی رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید
تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1-اصل حقیقت جویی:تلاش درراستای پی جوییحقیقت ووفاداری بهآن ودوری ازهرگونه پنهانسازیحقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6-اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.

محل امضاء و تاریخ
11/12/1392
تعهد نامه اصالت رساله پایان نامه تحصیلی

اینجانب حسن عرب عامری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دررشته مدیریت صنعتی گرایش تولید که در تاریخ 29/11/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان :

ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه،LC و…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

با کسب نمره17و درجه کارشناسی ارشد دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نموده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
حسن عرب عامری
تاریخ و امضاء:
11/12/1392

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ل
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- سوال تحقیق 9
1-6- قلمرو مکانی تحقیق 9
1-7- قلمرو زمانی تحقیق 9
1-8- طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل 9
1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها 10
1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت : 10
1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی): 10
1-9-3-کارمزد بانکی: 11
1-9-4-ضمانتنامه بانکی 11
1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC) 11
1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق 13
1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم) 14
2-1-مقدمه 15
2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق 16
2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت 16
2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت 17
2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی 20
2-2-4-خدمات بانکی 20
2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی) 21
2-2-6- سود اوری 23
2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت 24

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت 25
2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی 26
2-2-8-کارمزد بانکی 27
2-2-9- ضمانتنامه بانکی 28
2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC) 29
2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده 29
1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی 29
2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) 32
2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها 33
2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده 33
2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها 34
2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی 35
2-3-7- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی) 37
2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه 40
2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه 41
2-10- جمع بندی 42
3-1- مقدمه 45
3-2- روش تحقیق 46
3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق 47
3-4- نمونه و نمونه گیری 48
3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات 48
3-5-1- مصاحبه 48
3-5-2- مطالعات علمی(کتابخانه ای) 48
3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق 49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT 49
3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE 55
3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE 57
3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP 58
3-6-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): 58
3-6-2-2-اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 59
3-6-2-3- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 60
4-1-برخی مبانی نظری تحقیق 65
4-2-پیاده سازی مدل تحقیق 67
4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT) 67
4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE) 72
5-1-مقدمه 76
5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT) 78
5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی 78
5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 84
5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی 84
5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP) 87
5-5- اجرای مدلAHP 88
5-6- استراتژیهای ترکیبی 98
5-7-نکته 1 101
5-8-نکته 2 102
5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 103
منابع و ماخذ 104
منابع فارسی 104
منابع لاتین 107
پیوست ها 109

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق 13
شکل1-2- مراحل اجرایی تحقیق 14
شکل3-1- نمایش یک سلسله مراتب یک مسئله تصمیم 61
شکل5-1-تشکیل درخت سلسله مراتبی 88

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1- جدول تعیین اهداف عملیاتی 25
جدول2-2-تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق 43
جدول3-1 جدول تجزیه و تحلیل SWOT 51
جدول3-2- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته 54
جدول3-3- جدول EFE سازمان 56
جدول3-4- جدول IFEسازمان 58
جدول 3-5-ارزش گذاری شاخص‌ها 62
جدول4-1- تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی(تعیین ظرفیت) 75
جدول5-1- جدول استراتژی تهاجمی(SO) 79
جدول5-2- جدول استراتژی تنوع(ST) 80
جدول5-3- جدول استراتژی گرایش به تغییر(WO) 68
جدول5-4- جدول استراتژی تدافعی(WT) 83
جدول5-5- ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها 91
جدول5-6- ماتریس نرمال شده و تعیین وزن نسبی شاخص ها 91
جدول5-7-ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص قابلیت اجرا 92
جدول5-8- ماتریس نرمالایز شده ماتریس قبل 93
جدو5-9- ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص هزینه 94
جدول5-10- ماتریس نرمالایز شده بر اساس شاخص هزینه 94
جدول5-11- ماتریس تعیین اوزان نهایی 97

چکیده
تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند اس
تراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHPسعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.
کلید واژگان: ظرفیت سنجی ،درامد های غیر مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنیک برنامه ریزیSWOT،مدل تصمیم گیریAHP
فصل های پایان نامه

1-فصل یکم: مقدمه و کلیات

2- فصل دوم :مروری بر ادبیات وسوال تحقیق

3-فصل سوم : روشها و ابزار ها

4- فصل چهارم :تجزیه و تحلیل

5- فصل پنجم :نتیجه گیری و ارائه راهبرد

فصل یکم
مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه
تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.
بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *