پایان نامه مدیریت درباره : ساختار سازمانی-فروش پایان نامه کامل

صاحبنظر یک توافق جمعی در تفکیک دو نوع یادگیری وجود دارد که صرفنظر از نامگذاری هر یک از این دو نوع ، تقریباً مفهوم یکسانی توسط آنها ارائه شده است . فایول و لایلز(1985) انواع یادگیری را در قالب دو سطح بیان می کند که.عبارتند از یادگیری سطح پایین و یادگیری سطح بالا .
یادگیری سطح پایین در داخل یک ساختار سازمانی و یا مجموعهای از قواعد اتفاق می افتد .
یادگیری سطح پایین منجر به توسعه روابط پایهای میان رفتار و نتایج میشود، اما این امر اغلب در دوره کوتاهی اتفاق میافتد و تنها بخشی از آنچه سازمان انجام میدهد را تحت تأثیر قرار میدهد .
به نظر این دو نویسنده ، یادگیری سازمانی نتیجه تکرار رویه معمول است و شامل ایجاد روابط بین رفتارها و نتایج مربوط به آنها میباشد . در نتیجه این اتکال به رویه و روال عادی، یادگیری سطح پایین بیشتر در زمینه سازمانی اتفاق میافتد که به خوبی درک شده و مدیریت به توانایی خود در کنترل موقعیتها باور داشته باشد. هر چند این نوع کنترل بر روی عوامل محیطی بیشتر از ویژگیهای مدیران سطح پائین و میانی است تا مدیران سطح بالا، اما یادگیری سطح پایین را نباید با سطوح پایین سازمان اشتباه گرفت . هر سطح از سازمان ممکن است به نوبه خود درگیر این نوع یادگیری شود .
از سوی دیگر، هدف یادگیری سطح بالا تنظیم قواعد و هنجارهای کلی به جای فعالیت ها و رفتارهای به خصوص است . روابطی که در نتیجه یادگیری سطح بالا ایجاد میشوند، اثرات بلند مدتی بر روی سازمان به عنوان یک کل دارند . این نوع یادگیری با بهره گرفتن از کاوش خلاقه ، توسعه مهارت و بینش اتفاق میافتد. بنابراین یادگیری سطح بالا بیش از یادگیری سطح پایین فرآیندی شناختی است . به نظر فایول(1985) زمینه یادگیری سطح بالا معمولاً ابهام آمیز و نامعین است که اساساً در این چنین زمینهای رفتار کاملاً تکراری تقریباً بی معنی خواهد بود . با توجه به این نکته، یادگیری سطح بالا عمدتاً در سطوح بالای مدیریت، که هنجارهای تصمیم گیری از حداقل درجه معینی برخوردارند، اتًفاق میافتد.
جدول 2-5: ویژگیهای یادگیری سطح بالا و یادگیری سطح پایین فایول و لایلز(1985)
یادگیری سطح پایین
یادگیری سطح بالا
ویژگیها
از طریق تکرار به وقوع میپیوندند
از طریق استفاده از کاوش خلاقه و بینش اتفاق میافتد
روالپذیر
روال ناپذیر
اعمال کنترل بر روی فعالیتها، فواعد و ساختارهای جاری
توسعه ساختار و قواعد تفکیک شده برای مقابله با نقصان کنترل
زمینه درک درست
زمینه مبهم
در تمام سطوح سازمان اتفاق میافتد
اغلب در سطوح بالا اتفاق میافتد
پیامدها
نتایج رفتاری
بینشها، کاوشهای خلاقه و آگاهی جمعی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمونه ها
نهادینه کردن قواعد رسمی سازمان
رسالتها و تعاریف جدید از سمت و سوی سازمان

تعدیل سیستمهای مدیریتی
تنظیم مقاصد اصلی سازمان
مهاتهای حل مساله
مهارتهای تعریف مساله
آرجریس و شون ( 1978 ) یادگیری سطح پایین را یادگیری تک حلقه ای نامیده اند یادگیری تک حلقه ای فرآیندی است که جنبه های اصلی و کلیدی یا « تئوری مورد استفاده »مجموعه قواعد سازمان را حفظ می کند و خود را به مشخص کردن و تصحیح خطاها در درون این سیستم مفروض از قواعد محدود می کند. از طرفی محقق مذکور یادگیری سطح بالا را یادگیری دو حلقه ای میشناسند . یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق میافتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاح میکند و هنجارها، رویه ها، سیاست ها وهدفهای موجود را زیر سؤال می برد و به تعدیل و اصلاح آنها میپردازد . آنها نوع سومی ازیادگیری تحت عنوان یادگیری ثانویه یا سه حلقهای را معرفی می کنند . یادگیری ثانویه زمانی اتفّاق می افتد که سازمانها یاد بگیرند چگونه یادگیری تک حلقهای و دو حلقهای را اجرا کنند . به عبارت دیگر، یادگیری سه حلقه ای توانایی یادگرفتن دوباره یادگیری است.

 
 
اعمل نتیجه/ پیامد ارزیابی
متغیرهای حاکم

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *