دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

مانند کتاب هایی که عالمان پیشین در باره حقوق زن نگاشته و به نوعی به نقد افکار غربیان پرداخته اند می توان به «حقوق زن در اسلام و اروپا»  تألیف حسن صدر اشاره نمود که تاریخ حقوقی زن را شامل سه دوره می2-2- در قانون آسمانی اسلام، در کدامیک از حوزه های سه گانه؛ معارف اعتقادی، کمالات اخلاقی و احکام فردی و اجتماعی میان زنان و مردان، تساوی و همسانی معنوی یا تناسب و تعادل طبیعی مستقر شده می باشد؟

2-3-چه اوضاع و شرایط توان فرسا و دور از عدالتی در نظامات و اجتماعات مغرب زمین، زمینه ساز پیدایش مکاتب و نهضت های طرفدار برابری مطلق و همه جانبه بشر ها شده، بلکه در بعضی موارد مدعی برتری نسوان بر آقایان گردیده می باشد؟

2-4-چگونه فلسفه، مذهب، سیاست و فرهنگ حاکم بر اجتماع موجب از بین رفتن حق بانوان شده و توانسته می باشد بر پیدایش فمینیسم‏‏ تأثیر گذار باشد؟

2-5-آیا چگونگی تقسیم حقوق و امتیازات و نیز تکالیف و مسئولیت های دو جنس زن و مرد در نظام اسلامی، بر پایه فطرت پایدار و خردیار بشر نهاده شده یا فقط به سود مردان و به زیان زنان سامان گرفته می باشد؟

2-6- تفاوت نظر اسلام و فمینیسم‏‏ در باره جایگاه زن چیست؟

2-7- کدامیک از دو دیدگاه اسلام به عنوان مکتب الهی و دیدگاه فمینیسم‏‏[1] به عنوان اولین مکتب بشری در دفاع از حقوق زنان به تمام جوانب و نیازها و خواسته های زنان توجه نموده می باشد؟ و در اظهار قوانین صفات انسانی و جنسی را توأم با هم لحاظ کرده می باشد؟ و در نیل به حقوق جنس مؤنث، حقوق سایر افراد جامعه را از بین نبرده می باشد؟ و آسان تر و سهل تر به مقصود رسیده و از پیچ و خم های غیر ضروری برکنار بوده می باشد؟ کدامیک از این دو دیدگاه داری اتحاد رویه در طی قرن ها بوده اند و به عبارتی اسلام یا فمینیسم‏‏ کدامیک گاه به صورت افراط و گاه به صورت تفریط به بانوان نگریسته می باشد؟

  • فرضیه ها:
مطلب مرتبط :   بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی - دانلود پایانامه

در این پایان نامه در حد توان و دانش مختصر پژوهنده، کوشش و کوشش شده می باشد تا با رعایت شیوه های پسندیده علمی و تحقیقی، چند فرضیه زیر مورد کاوش و مطالعه و داوری قرار گیرد:

  • نظام ربانی اسلام به تساوی و برابری برای همه آدمیزادگان در دو عرصه؛ «معارف فطری و عقلانی» و «کمالات روحی و اخلاقی» مسیر رشد همسان و تعالی نامتناهی فراهم ساخته می باشد و زنان را از امکانات و مساعدت کدام سازمان ها یا نهادها در پژوهش بهره گیری می گردد؟

[1] – واژه فمینیسم‏‏ را نخستین بار شارل فوریه، سوسیالیست قرن نوزدهم، برای دفاع از جنبش حقوق زنان به کار برد.

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده