دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

نحو در علوم اجتماعی قدرت به‌عنوان ایجادکننده غیررسمی حق در نظر گرفته می‌گردد زیرا کسب قدرت به استقرار اقتدار و تلقین عقیده منجر می‌گردد. قدرت مفهوم محوری مناسب این جهان‌بینی می باشد زیرا قدرت به شکل مدرن خود، به این مربوط می‌گردد که چه گروه یا اشخاصی مسلط می‌شوند، به راه خود می‌روند یا به بهترین وجه قادر به پیگیری منافع خود در جوامع هستند. جیمز مارچ در مقاله‌ی 1966 خود در تعریف مفهومی قدرت؛ با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش قدرت از دیدگاه سیاسی موردبررسی قرار می‌گیرد لذا مقصود ما از قدرت، قدرت سیاسی می باشد. از قدرت سیاسی تعاریفی شده می باشد، مانند: «می‌توان قدرت را وجود یک اراده‌ی مستولی و چیره که اراده‌های دیگر در طول آن قرار دارد دانست»(بخشایشی،73:1376). یا«توانایی دارنده‌ی آن می باشد برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی»(آشوری،247:1370).

موریس دوورژه می‌گوید: «مفهوم قدرت بسیار وسیع و مبهم می باشد. مثلاً رئیس دولت صرفاً فرمانروا و قدرتمند می باشد، شهروند ساده، صرفاً فرمان‌بر و تحت قدرت می باشد و بقیه‌ی افراد هم فرمان‌برند و هم فرمانده»(دوورژه،21:1385-20)؛ پس، قدرت از نظر او یک حقیقت نسبی و یا تشکیک می باشد. وی سپس در ادامه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم قدرت را به معنای مطلق ارتباط‌ی انسانی نابرابری بدانیم که بر اساس آن، یک فرد، فرد دیگری را مجبور به اطاعت از خود کند، بلکه قدرت، یک ارتباط‌ی ویژه و دارای قیودی خاص می باشد»(دوورژه،21:1385-20).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی ابتلاء و تزکیه اخلاقی

او در حالی که قدرت را به‌طور کلی به مفهوم نوع خاصی از ارتباط‌ی انسانی می‌گیرد، یعنی ارتباط‌ی نابرابری که در شکل فرماندهی و فرمان‌بری تجسم می‌یابد بحث‌هایی را ارائه می‌دهد تا چهره‌ی این ارتباط‌ی انسانی ویژه، یعنی قدرت سیاسی، از میان انواع مختلف روابط انسانی، نمایان گردد.

در تعریف دیگری از قدرت می‌توان گفت: توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب. شکل ها و سطوح این توانایی متفاوت می باشد؛ هم تحمیل اراده را دربرمی گیرد، هم به ارتباط کسانی که می‌خواهند نتایج مطلوب به بارآورند و کسانی که بایستی آن نتایج را به بارآورند اشاره می‌کند و هم انواع مشارکت های سیاسی مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز افراد، گروه ها و احزاب، حکومت‌ها و دولت‌ها را در برمی‌گیرد. توانایی هر کدام از این نیروهای اجتماعی- سیاسی، برای ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصه سیاست های داخلی و خارجی قدرت مربوط به آن نیرو محسوب می‌گردد؛ پس از قدرت فرد، قدرت گروه یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت می‌توان نام برد. این نیروها، توانایی فکری و عملی خود را در عرصه مبارزه سیاسی، داخلی یا خارجی، در برابر نیروهای دیگر که آن‌ها هم می‌توانند افراد، گروه ها و احزاب، حکومت‌ها و دولت‌ها باشند به کار می بندند تا به هدفی که دارند و به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند(عالم،92،1373-91).

نیست. قدرت بایستی مشروعیّت داشته باشد، اگر این طور نباشد با دشواری روبرو خواهد گردید و بی‌تأثیر خواهد بود.

معنی مشروعیت از این به آن عصر تغییریافته می باشد. طی سده های میانه برای اظهار رضایت و پذیرش یا مخالفت با غصب حکومت به کار برده می گردید. امّا امروزه همه ی انقلاب‌ها یا کودتاها را نمی‌توان نامشروع نامید؛ پس اصول جدید مشروعیت جای اصول قدیمی را گرفته می باشد. مشروعیت با باورهای اخلاقی یا رفتار مساعد مترادف نیست، بلکه فقط پایه ای می باشد برای توجیه اقدامات قدرتمندان.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشددرباره ابتلاء و تزکیه اخلاقی

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده