تحقیق درمورد حقوق صاحبان سهام

(CVA)
0.25
0.5
1
0.2
0.33

 
 
1
0.17
0.25
0.5
0.25
0.5

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
بازده حقوق صاحبان سهام
0.2
0.33
1
0.17
0.25
0.5
0.11
0.14
0.2
0.2
0.33
1
0.25
0.5
1
0.25
0.5
1
1
1
1
پیش از اقدام به محاسبه وزن شاخصها، سازگاری ماتریس مقایسات زوجی گروهی با بهره گرفتن از روش گوگوس و بوچر مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. سپس، برای دستیابی به وزن هر معیار در روش آنالیز توسعه ای، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی ارزش SK که خود یک عدد فازی مثلثی است،‌ به صورت زیر گردید:

= [M11 + M12 + M13 + M14 + M15 + M16 + M17 + M21 + M22 + M23 + M24 + M25 + M26+ M27 + M31 + M32 + M33 + M34 + M35 + M36 + M37 + M41 + M42 + M43 + M44 + M45 + M46 + M47 + M51 + M52 + M53 + M54 + M55 + M56 + M57 + M61 + M62 + M63 + M64 + M65 + M66+ M67+ M71 + M72 + M73 + M74 + M75 + M76+ M77] -1 = (0.023، 0.013، 0.008) = 1- (122.03، 75.93، 43.89)
=M11 + M12 + M13 + M14 + M15 + M16 + M= 17 (16.50، 9.75، 5.42)
= M21 + M22 + M23 + M24 + M25 + M26 + M=27 (26.0، 15.50، 7.25)
= M31 + M32 + M33 + M34 + M35 + M36 + M=37 (39.0، 27.0، 16.0)
= M41 + M42 + M43 + M44 + M45 + M46 + M=47 (16.50، 9.75، 5.42)
= M51 + M52 + M53 + M54 + M55 + M56 + M=57 (8.83، 5.28، 3.76)
= M61 + M62 + M63 + M64 + M65 + M66 + M=67 (9.50، 5.58، 3.87)
= M71 + M72 + M73 + M74 + M75 + M76 + M77 (5.70، 3.06، 2.18)=
S1 = (0.023، 0.013، 0.008) (16.50، 9.75، 5.42) = (0.376، 0.128، 0.044)
S2 = (0.023، 0.013، 0.008) (26.0، 15.50، 7.25) = (0.592، 0.204، 0.059)
S3 = (0.023، 0.013، 0.008) (39.0، 27.0، 16.0) = (0.889، 0.356، 0.130)
S4 = (0.023، 0.013، 0.008) (16.50، 9.75، 5.42) = (0.376، 0.128، 0.044)
S5 = (0.023، 0.013، 0.008) (8.83، 5.28، 3.76) = (0.201، 0.070، 0.031)
S6 = (0.023، 0.013، 0.008) (9.50، 5.58، 3.87) = (0.216، 0.074، 0.032)
S7 = (0.023، 0.013، 0.008) (5.70، 3.06، 2.18) = (0.131، 0.040، 0.018)
برای محاسبه درجه بزرگی عدد مثلثی فازی اول به هر یک از اعداد مثلثی، داریم:
0.059 – 0.376
(0.059 – 0.376) + (0.128- 0.204)
= 0.807

0.130 – 0.376
(0.130 – 0.376) + (0.040- 0.260)
= 0.520

1

1
1

1

نکته: در محاسبات فوق، برای بدست آوردن درجه بزرگی Si نسبت به Sj در صورتیکه باشد، آنگاه 1 و نیازی به انجام محاسبات نیست.
درجه بزرگی عدد مثلثی فازی دوم به هر یک از اعداد مثلثی به صورت زیر محاسبه می شود:
1
0.130 – 0.592
(0.130 – 0.592) + (0.204- 0.356)
= 0.753

1
1
1
1
درجه بزرگی عدد مثلثی فازی سوم به هر یک از اعداد مثلثی به صورت زیر محاسبه می شود:
1
1
1
1
1
1
درجه بزرگی عدد مثلثی فازی چهارم به هر یک از اعداد مثلثی به صورت زیر محاسبه می شود:
1
0.130 – 0.201
(0.130 – 0.201) + (0.070- 0.356)
= 0.199

0.130 – 0.376
(0.130 – 0.376) + (0.128- 0.356)
= 0.520

1
1
1
0.044 – 0.201

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *